Dwaj Liderzy z PŁ

18-10-2021

W XII edycji Programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wśród wyłonionych laureatów znalazło się dwóch młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej. Dr inż. Sylwester Pawęta z Instytutu Inżynierii Materiałowej i mgr inż. Bartłomiej Cybulski z Instytutu Automatyki na realizowane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości niemal 1,5 miliona złotych każdy.

Dr inż. Sylwester Pawęta pracuje nad nową metodą realizacji znanej technologii azotonawęglania ferrytycznego, która jest nadal szeroko stosowana m.in. w przemyśle motoryzacyjnym.

Dr inż. Sylwester Pawęta Dr inż. Sylwester Pawęta

foto: Bogdan Pakuła

Jak jednak podkreśla

- Jest ona prowadzona na urządzeniach przestarzałych i niezaawansowanych technicznie, co uniemożliwia spełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm jakościowych. Opracowanie nowoczesnej technologii odpowie również na kwestie proekologiczności w produkcji przemysłowej.

Dr inż. Sylwester Pawęta jest wychowankiem prof. Piotra Kuli, a obecnie pracuje w zespole prof. Jacka Sawickiego. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje także w przemyśle – obecnie jako dyrektor operacyjny w hartowni usługowej HART-TECH Sp. z o.o.

Otrzymane dofinansowanie będzie przeznaczone na modyfikację pieca próżniowego w półprzemysłowej hartowni Instytutu Inżynierii Materiałowej. Jak mówi dr Pawęta –

Grant Lider wesprze też mój zespół badawczy, z którym opracujemy na tym stanowisku prototyp technologii. Członkami zespołu są młodzi naukowcy z Instytutu Inżynierii Materiałowej, Instytutu Technologii Polimerów i Barwników oraz Instytutu Maszyn Przepływowych, a także młodzi inżynierowie -  absolwenci PŁ - z HART-TECH sp. z o.o.

Prace w projekcie „Ferrytyczne azotonawęglanie niskociśnieniowe w uniwersalnych piecach próżniowych” zaplanowano na 3 lata.

Mgr inż. Bartłomiej Cybulski Mgr inż. Bartłomiej Cybulski

foto: arch. prywatne

Mgr inż. Bartłomiej Cybulski jest doktorantem. Wraz z zespołem z Instytutu Automatyki pracuje nad adaptacyjnym kontrolerem ruchu dla autonomicznego robota mobilnego, w dziedzinie, która w Instytucie intensywnie się rozwija. Środki pozyskane w programie Lider zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac zespołu nad budową demonstratora technologii z kilkoma rodzajami zawieszenia.

Jak wyjaśnia mgr inż. Bartłomiej Cybulski

- Inteligencja kontrolera polega na dostosowaniu się do warunków środowiska, w którym aktualnie porusza się robot. Oznacza to, że dane dostarczone z czujników zainstalowanych w kontrolerze i napędach służyć mają do oceny rodzaju podłoża i jego parametrów. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie dostrojenie algorytmów kompensacji poślizgu kół (poprawa lokalizacji robota) oraz wybranie odpowiedniej strategii sterowania napędami.

Zdaniem laureata programu Lider fakt, że kontroler jest przystosowany do pracy z różnymi rodzajami zawieszenia robota (gąsienice, skid-steer, omnidirectional) stanowi rewolucję w zakresie robotów mobilnych. Jak twierdzi, adaptacyjny kontroler ruchu znacząco rozszerzy możliwości wykorzystania autonomicznych robotów mobilnych w różnych dziedzinach gospodarki.