Dorota Kręgiel, Katedra Biotechnologii Środowiskowej

  Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

2020-01-10
.
<a href="http://www.freepik.com">Designed by jcomp / Freepik</a>

Katedra Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzi badania dotyczące biologicznych środków wpływających na hamowanie chorób przechowalniczych owoców i warzyw a także na kondycję rodzimej pszczoły miodnej. Tematyka ta znakomicie wpisuje się w ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. ONZ zwróciło tym samym uwagę na palący problem, porównywalny nawet z ociepleniem klimatu

O problemie chorób wywoływanych przez szkodliwe mikroorganizmy i o sposobach ich zwalczania pisze dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ.