Życie Uczelni nr 157

  Szkolenie - Anteny terminali systemów 5G

2021-10-22
grafika wydarzenia

W ramach projektu DIH5G realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką i firmą Ericsson zaplanowano szkolenie online z zakresu projektowania anten terminali systemów 5G.

Zainteresowani projektowaniem i eksploatacją terminali 5G (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii Internetu Rzeczy)? A może pracujecie w działach technicznych firm zainteresowanych wdrażaniem technologii 5G?

  Przemówienie Rektora

2021-10-03
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharakteryzowania pierwszego roku swej kadencji.

- Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło Razem ku lepszej przyszłości”. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo „razem” nabrało szczególnego znaczenia. (…) Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej.

 


  Wzorcowe przykłady

2021-09-24
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik gratuluje zajęcia pierwszego miejsca prof. Piotrowi Kuli, liderowi zespołu, który przedstawił najlepszy opis wpływu opracowanej technologii
Jacek Szabela

Konkurs JM Rektora na najlepiej opracowany opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wyłoniła i nagrodziła zespoły naukowców prezentujących różnorodne osiągnięcia naukowe.

   Studencka wizja ul. Skorupki

2021-09-23
Tak może wyglądać ulica Skorupki

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIRKULA zachęcone sukcesem w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego projektu woonerfu na ulicy Stefanowskiego zgłosiło kolejną przestrzeń, która upiększy bezpośrednie otoczenie Politechniki Łódzkiej.