Wzorcowe przykłady

24-09-2021

Konkurs JM Rektora na najlepiej opracowany opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wyłoniła i nagrodziła zespoły naukowców prezentujących różnorodne osiągnięcia naukowe.

 

 

W systemie ewaluacji dyscyplin przyjęto trzy kryteria oceny. Trzecie z nich wiąże się z pokazaniem „studium przypadku”, które pozwala ocenić związek pomiędzy prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi, a np. jakością życia różnych grup osób, rozwojem gospodarki, rozwojem kultury czy stanem środowiska naturalnego. Nowy konkurs ogłoszony w kwietniu przez rektora prof. Krzysztofa Jóźwika służył właśnie wyłonieniu najlepiej przygotowanych opracowań.

Do oceny Komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Michała Strzeleckiego wpłynęły 24 zgłoszenia. Najlepsze z nich zostały dodatkowo przesłane do recenzentów zagranicznych.

Wyniki konkursu ogłoszono uroczyście w auli im. prof. Paryjczaka z udziałem m.in. dziekanów wydziałów, kierowników dyscyplin, liderów zgłoszonych opisów i członków ich zespołów. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 20 tys. zł otrzymał zespół pod przewodnictwem prof. Piotra Kuli za opis wpływu Próżniowe technologie FineLPC®, PreNitLPC® - przełom w światowej obróbce cieplno-chemicznej dla motoryzacji, lotnictwa i przemysłu maszynowego.

Pierwszą nagrodę zdobył zespól, którego liderem jest prof. Piotr Kula Pierwszą nagrodę zdobył zespól, którego liderem jest prof. Piotr Kula

foto: Jacek Szabela

Lauretem drugiej nagrody został zespół pod kierunkiem prof. Piotra Ulańskiego Lauretem drugiej nagrody został zespół pod kierunkiem prof. Piotra Ulańskiego

foto: Jacek Szabela

Drugie miejsce oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał zespół prof. Piotra Ulańskiego za opis Opracowanie, optymalizacja i wdrożenie do produkcji radiacyjnej technologii wytwarzania opatrunków hydrożelowych do leczenia ran oparzeniowych.

Dwie równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł za trzecie miejsce przyznano za opisy: Kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań rynkowych - lider zespołu - prof. Małgorzata Koszewska oraz Przywracanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem innowacyjnych technologii 3D, AR i stereoskopii - lider zespołu dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. PŁ.

Laureaci trzeciej nagrody ex aequo Laureaci trzeciej nagrody ex aequo

foto: Jacek Szabela

Laureaci trzeciej nagrody ex aequo Laureaci trzeciej nagrody ex aequo

foto: Jacek Szabela

Liderzy nagrodzonych zespołów mieli możliwość zaprezentowania swoich opracowań. Każdy ze zwycięskich opisów dotyczył innej dyscypliny. Różnorodność przedstawionych osiągnięć naukowych, a przede wszystkim sposoby przedstawienia dowodów ich pozytywnego wpływu o zasięgu krajowym i międzynarodowym okazały się bardzo szerokie. Przedstawione prezentacje stały się przyczynkiem do interesującej dyskusji prowadzonej przez prof. Łukasza Kaczmarka.

Konferencję podsumował prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki, który podkreślił, że spotkanie na rozstrzygnięciu konkursu zapoczątkuje serię kolejnych, które jeszcze bardziej zintensyfikują zaawansowane już przygotowania Politechniki Łódzkiej do przyszłorocznej ewaluacji dyscyplin naukowych.

Konkurs finansowany z budżetu zadaniowego PŁ koordynował Dział Rozwoju Uczelni.