Grant na wdrożenie modelu tutoringu

30-09-2021

Politechnika Łódzka otrzymała kolejny grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zrealizujemy projekt, zakładający prowadzenie spersonalizowanych zajęć dla uzdolnionych i wyróżniających się studentów PŁ. Do tego celu wykorzystany zostanie model tutoringu.

Studenci biorący udział w projekcie zostaną objęci opieką tutorską aż przez trzy semestry. Ich mentorami będą doświadczeni nauczyciele, którzy rozwinęli swoje kompetencje w dotychczasowych edycjach programu „Mistrzowie dydaktyki”.

Mistrzowie dydaktyki przed gmachem CWM Mistrzowie dydaktyki przed gmachem CWM

foto: Magdalena Konat

Rekrutacja do spersonalizowanego tutoringu długoterminowego wystartuje z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2021/22.

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki uczelnianej programu tutoringowego. Służy on podniesieniu kompetencji kadry akademickiej, co przełoży się na ukierunkowane wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów. – Jest to już czwarta edycja projektu „Mistrzowie dydaktyki”, którego koordynatorem jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Poprzednie edycje pozostają nadal dostępne dla kadry i studentów zainteresowanych tutoringiem akademickim w naszej uczelni – potwierdza kierownik projektu, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

Studenci potrzebujący krótkoterminowego wsparcia tutorów (ich nazwiska można znaleźć na stronie www projektu) mogą na bieżąco przesyłać swoje zgłoszenia. Rekrutacja dla studentów jest otwarta i będzie aktywna do 31 grudnia 2022 r., czyli do końca trwania projektu.