Międzynarodowy hackaton

03-11-2021

W ramach projektu VTech, w którym uczestniczy 11 uczelni, w tym Politechnika Łódzka, obył się Hackathon VR/AR w tworzeniu wirtualnych programów 3D wykorzystywanych w edukacji. Organizatorem był Mother Teresa University ze Skopje (Północna Macedonia).

 

 

W projekcie uczestniczy 8 uczelni bałkańskich: z Albanii, Kosowa i Macedonii Północnej oraz 3 z Estonii, Polski i Słowenii w roli ekspertów nowoczesnych form nauczania. W wydarzeniu wziął udział zespół projektowy z Politechniki Łódzkiej kierowany przez dr inż. Dorotę Kamińską z Wydziału EEIA.

Udział w hackatonie był otwarty dla wszystkich studentów z uczelni uczestniczących w projekcie, a także innych uczelni i zainteresowanych osób, w tym również pracowników firm z Północnej Macedonii. Spośród 16 uczestników połączonych w zespoły projektowe Komisja wybrała 3 najbardziej udane projekty, wyłoniła i nagrodziła zwycięzcę. Hackathon VR/AR zostanie ponownie zorganizowane w 2022 r. Takie wydarzenia mają na celu weryfikację kompetencji uczestników projektu. W miarę jego realizacji następuje znaczący postęp w obszarze wiedzy studentów uczelni bałkańskich ze stosowania technologii wirtualnych jak i w zakresie umiejętności miękkich.

Celem projektu VTech jest pomoc w zmniejszaniu różnicy technologicznej pomiędzy państwami bałkańskimi i wiodącymi technologicznie krajami europejskimi oraz wyszukiwanie nowych obszarów edukacyjnych i poznawczych z wykorzystaniem nowych form interakcji.