Nagroda Siemensa

16-11-2021

W XI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki nagrodę III stopnia otrzymał mgr inż. Artur Łagoński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Tradycyjnie wyróżniony został także Wydział, z którego wywodzi się laureat. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzona została praca pt. „Zastosowanie sterownika PLC do sterowania procesem fermentacji kwasu chlebowego”, której promotorem był dr inż. Artur Szczęsny z Instytutu Systemów Inżynierii Elektrycznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nagrody: Dyplomant zaprojektował i zrealizował układ sterowania linią procesową do produkcji kwasu chlebowego. Opracował i wykonał wizualizację interfejsu pomiędzy operatorem a maszyną. Dodatkowo w trakcie prac projektowych dobrał komponenty układu sterowania zgodnie z wymogami higienicznymi i funkcjonalnymi klienta końcowego. W projekcie instalacji został wykorzystany sprzęt firmy Siemens.