Mówimy PA kosztom energii elektrycznej

17-11-2021

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy. W projektowaniu znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach energia elektryczna związana z ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją (HVAC – ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) stanowi ponad 60 proc. całkowitego zużycia. Polem do optymalizacji procesów HVAC ograniczającej straty związane z nieskoordynowanym działaniem każdego z systemów są inteligentne algorytmy zarządzania zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Przemysł 4.0. Podstawową trudnością w tworzeniu inteligentnych procesów sterowania jest ilość i różnorodność danych środowiskowych, które należy przeanalizować, aby podjąć decyzję biznesową nie zaburzając komfortu pracy.

Projekt o akronimie PA, zatytułowany „Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych” uzyskał maksymalną ocenę ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania - na niemal 500 złożonych wniosków.

Jego celem jest opracowanie nowego inteligentnego sterownika z modułowym sensorem oraz inteligentnego kontrolera, tworzących system zarządzania energią METERNET-EnMS. W projektowaniu znaczącą rolę odegra wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i technik uczenia maszynowego, które ułatwiają modelowanie procesów środowiskowych. Nowy system zagwarantuje automatyczną kontrolę efektywności energetycznej. Inteligentne monitorowanie najważniejszych parametrów powietrza pozwoli na zapewnienie najwyższych standardów środowiska pracy, racjonalizując jednocześnie zużycie energii elektrycznej. Do mierzonych przez system danych powietrza należą: temperatura, wilgotność, prędkość, stężenie eqCO2, lotnych związków organicznych i cząstek stałych PM oraz ciśnienia. Mierzony jest również poziom hałasu i natężenie oświetlenia.

System pozwoli także na inteligentne monitorowanie Wskaźników Wyniku Energetycznego, umożliwi uproszczoną realizację audytów i przeglądów energetycznych oraz predykcyjne sterowanie procesami. Wszystko to przełoży się na poprawę stanu środowiska, wpłynie na zdrowie ludzi i wydajność ich pracy.

Produkt METERNET-EnMS stanowi innowację, co najmniej na skalę europejską. Lider projektu firma IDANET wraz ze swoimi partnerami biznesowymi dostarcza obecnie inteligentną automatykę dla systemów HVAC na terenie Szwajcarii, Niemiec, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Tworzony w ramach konsorcjum produkt, dzięki opracowywanym na Wydziale FTIMS inteligentnym algorytmom, ma szansę zrewolucjonizować rynek systemów automatycznego zarządzania energią elektryczną. Już interesują się nim urzędy administracji publicznej i sieci hoteli.