Doceniono najlepszych

24-11-2021

W budynku Alchemium z udziałem władz uczelni i Miasta Łodzi uroczyście wręczono stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi.

Program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi skierowany jest do podejmujących studia w Łodzi laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad. Wpłynęło aż 55 zgłoszeń z całej Polski. Wsparcie stypendialne otrzyma 49 osób, w tym 17 studiujących na PŁ. Wysokość stypendium zależna od osiągnięć wynosi 1500, 1350 oraz 1200 zł na miesiąc.

Program stypendialny Młodzi w Łodzi funkcjonuje od 2008 r. W roku akademickim 2021/2022 łódzcy pracodawcy zaoferowali studentom 15 stypendiów, 4 miejsca w akademiku oraz kursy języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego a także kurs Business English dla 39 osób. Wpłynęło ponad 350 wniosków!

Rektor Politechniki Łódzkiej wręczył dwojgu studentom stypendia ufundowane przez uczelnię na pokrycie kosztów zakwaterowania w domu studenckim.

Gratulując wszystkim stypendystom, nawiązał do nazwy budynku

Życzę, aby przyznane stypendia pomogły wam osiągnąć sukces, dotrzeć do waszej „magii jutra”, do waszych marzeń, wyobrażeń o życiu, do waszego profesjonalnego startu.

Nazwiska laureatów stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi podane są w aktualnościach na stronie Politechniki Łódzkiej