Mistrzowie z PŁ w Advanced Teaching and Tutoring

24-11-2021

W związku z rozpoczęciem w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” (MD) zaawansowanego programu szkoleniowego we współpracy z Uniwersytetem w Groningen, odbyły się pierwsze warsztaty z udziałem kadry akademickiej naszej uczelni.

logo

W wywiadzie dla Radia „Żak” kierownik projektu dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM, wspomniała o możliwości dalszego rozwoju kompetencji tutorów PŁ dzięki udziałowi w projekcie

Wszyscy uczestnicy zaawansowanych szkoleń organizowanych pod nazwą Advanced Teaching and Tutoring wcześniej zakończyli zagraniczne szkolenia z podstaw tutoringu w ramach projektu MD i przeprowadzili tutoring z udziałem studentów Politechniki Łódzkiej.

Uczestnicy ścieżki Educational Leadership Uczestnicy ścieżki Educational Leadership

foto: arch. Przemysława Sękalskiego

Program szkoleń realizowany będzie w cyklach 1,5-rocznych lub 2-letnich, w zależności od wybranej ścieżki, podczas 5-dniowych zjazdów szkoleniowych w Warszawie. Kurs Advanced Teaching and Tutoring kierowany jest do kadry uczelni z całej Polski, zaangażowanych w realizację pilotażowej i wdrożeniowej wersji projektu „Mistrzowie Dydaktyki” i jest on realizowany w 3 ścieżkach:

  •   Advanced Qualifications in Teaching – program obejmuje poszerzenie wiedzy i umiejętności tutoringowych oraz podniesienie kompetencji w zakresie dydaktyki;
  •   Train the Trainer – program poświęcony jest rozwijaniu kompetencji osób zajmujących się zawodowo doskonaleniem nauczycieli akademickich i przeznaczony jest dla osób, które są związane z centrami doskonalenia nauczycieli.
  •   Educational Leadership – program obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania w jednostkach akademickich w zakresie dydaktyki i skierowany jest do osób, które zajmują stanowiska kierownicze w swoich uczelniach.

Na kursie Zarządzanie Procesem Kształcenia realizowanym pod nazwą „Educational Leadership”, w gronie uczestników znaleźli się rektorzy, dziekani i kierownicy jednostek, a Politechnikę Łódzką reprezentowały dr inż. Anna Klepacz-Smółka z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, dr Dorota Gryglik z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a także dr inż. Przemysław Sękalski - dyrektor Centrum Technologii Informatycznych.

R. H. (Rick) Huizinga, trener z Groningen University (z tyłu z lewej) z Mistrzami PŁ R. H. (Rick) Huizinga, trener z Groningen University (z tyłu z lewej) z Mistrzami PŁ

foto: arch. Marzeny Stawickiej

Podczas szkolenia omówiono metody i narzędzia opracowywania wizji i strategii kształcenia na najwyższym poziomie. Tematyka warsztatów to między innymi opracowywanie programów kształcenia, rola oceniania, zapewniania jakości i skuteczności edukacji, a także umiejętność zarządzania i style przywództwa. Warsztaty były bardzo dobrym forum wymiany informacji w zakresie rozwiązań stosowanych, nie tylko w Uniwersytecie Groningen, ale także w innych uczelniach w Polsce i Europie.

– Zarządzanie uniwersytetem lub wydziałem różni się od zarządzania firmą, choć wiele elementów jest podobnych. Liderzy edukacyjni muszą mieć szeroką wizję dotyczącą kształcenia, rozumieć potrzeby studentów i pracować z wysoko wykwalifikowaną, kreatywną i wymagającą kadrą akademicką. Wyzwaniem dla liderów edukacyjnych jest z jednej strony wzmocnienie kadry akademickiej i umożliwienie jej odnoszenie sukcesów, a z drugiej strony kierowanie jednostką, wydziałem, centrum lub całą uczelnią w spójnym kierunku – mówi dr inż. Przemysław Sękalski, tutor pierwszej edycji projektu „Mistrzowie dydaktyki”, a obecnie mentor w czwartej już edycji projektu realizowanej w PŁ.

W jesiennych warsztatach Advanced Qualifications in Teaching i/lub Train the Trainer brali udział nauczyciele z Centrum Językowego PŁ – mgr Marzena Stawicka oraz mgr Joanna Miłosz-Bartczak, a także dr inż. Anna Antecka z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz dr Ewa Maciejczyk z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

- Spotkanie z ludźmi, dla których dobro studenta jest na pierwszym miejscu, których wspólnym celem jest zwiększenie efektywności nauczania/uczenia się jest bardzo cennym doświadczeniem. Rozmowy, wymiana pomysłów, dzielenie się dobrymi praktykami, oraz uświadomienie sobie jak dużo jeszcze można zrobić w tak istotnej dziedzinie pokazują, że inicjatywa projektowa Masters of didactics jest dla uczestników wartościowym źródłem inspiracji – mówi mgr Marzena Stawicka - tutor drugiej edycji projektu „Mistrzowie dydaktyki” w PŁ, a obecnie mentor realizujący tutoring długoterminowy z uzdolnionymi studentami PŁw czwartej edycji projektu. - Podczas szkolenia zaawansowanego mieliśmy możliwość odświeżenia i uaktualnienia treści zawartych w najnowszej literaturze. np. Systematic Innovation in Education; University Teaching Expertise, „learning diary”, „genialna porażka” jako narzędzi wspierających spersonalizowany tutoring. Cennym doświadczeniem dla uczestników warsztatu było tworzenie „Teaching Philosophy Statement” czyli określenie, co jest dla nas ważne w pracy dydaktycznej, a co nadal pozostaje wyzwaniem – dodaje mgr Marzena Stawicka.

Kolejne spotkania w ramach zaawansowanego programu tutoringowego z udziałem kolejnych grup zakwalifikowanych Mistrzów PŁ zostały zaplanowane na lata 2022 - 2023r.