Małgorzata Trocha, Dział Promocji

  Dąb Fabrykant ma swoją pamiątkową tablicę

Tablica jest umieszczona na kamieniu
Jacek Szabela

Społeczność akademicka Politechniki Łódzkiej jest bardzo dumna z tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2023, który otrzymał dąb Fabrykant rosnący w Parku im. bp. Klepacza na terenie kampusu PŁ. Postanowiła upamiętnić to osiągnięcie i ufundowała mu pomnik z pamiątkową płytą informującą o jego sukcesach. Płyta ta została odsłonięta 24 maja, w dniu 78. urodzin Politechniki Łódzkiej.
  W „Nature” o nowatorskim odkryciu fizyków z PŁ

Prof. Tomasz Czyszanowski ( pierwszy od lewej) z zespołem naukowym fotoniki: dr hab. Michałem Wasiakiem, mgr inż. Magdaleną Marciniak i dr. inż. Marcinem Gębskim
Jacek Szabela

Zespół naukowców z Instytutu Fizyki PŁ pracujący pod kierunkiem prof. Tomasza Czyszanowskiego opisał nowe zjawisko polegające na zwiększeniu mocy optycznej emitowanej przez lasery VCSEL w wyniku złamania ich symetrii cylindrycznej. W ostatnim wydaniu Nature Photonics dostrzeżono nowatorstwo i znaczenie aplikacyjne tego odkrycia, poświęcając mu artykuł z serii News & Views: „Asymmetry brings power boost”.
  Pierwszy w Polsce prototyp lasera VCSEL

Zdj.1 Zbliżenie na tzw. mesę laserową, czyli integralną część urządzenia, w której zachodzi proces zamiany energii elektrycznej na moc promieniowania laserowego
Marcin Gębski

Naukowcy z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej wspólnie z firmą VIGO System opracowali prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową - VCSEL. Jest to najmniejsze źródło światła laserowego.

  Nagrodzeni przez ministra

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.
Przemysław Blechman

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył w Warszawie, 3 grudnia, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne w 2018 roku. Nagrody z rąk ministra - Jarosława Gowina odebrało 69 wybitnych naukowców, w tym czterech przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.