Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

03-12-2018

Dominik Leżański, student informatyki na Wydziale EEIA, przewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ stanął na czele Parlamentu Studentów RP w kadencji 2019-2020.

O swoich najbliższych planach związanych z pracą w samorządzie mówi - Wspólnie z Prezydium Samorządu Studenckiego PŁ mam dużo obowiązków związanych z wdrażaniem nowej ustawy na naszej uczelni i przez najbliższy miesiąc to będzie priorytet.  Z kolei jako Parlament Studentów RP będziemy mieć wpływ na rozwiązywanie sytuacji na uczelniach, na których nowe statuty i regulaminy będą zagrażały warunkom studiowania. Rolą Parlamentu Studentów RP będzie zgłaszanie uwag oraz opiniowanie proponowanych zmian.