Nagrodzeni przez ministra

17-12-2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył w Warszawie, 3 grudnia, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne w 2018 roku. Nagrody z rąk ministra - Jarosława Gowina odebrało 69 wybitnych naukowców, w tym czterech przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

Nagrodę za całokształt dorobku odebrał prof. dr hab. Jacek Ulański - dyrektor Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.

Nagrodę odbiera prof. Jacek Ulański Nagrodę odbiera prof. Jacek Ulański

foto: Przemysław Blechman

 

Według ekspertów MNiSW na szczególne wyróżnienie zasługują liczne sukcesy Profesora w rozwoju nowej technologii elektroniki organicznej.

 

Prof. Ulański za swoje najważniejsze osiągnięcie uznaje stworzenie wiodącego w kraju zespołu młodych naukowców - specjalistów w dziedzinie fizyki molekularnej, o uznanej wysokiej pozycji międzynarodowej oraz zbudowanie znakomicie wyposażonego laboratorium badawczego.

Nagrodę odbiera dr hab. inż. Paweł Rózga Nagrodę odbiera dr hab. inż. Paweł Rózga

foto: Przemysław Blechman

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał: dr hab. inż. Paweł Rózga z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Doceniona została jego rozprawa habilitacyjna zawierająca cykl publikacji dotyczących badań właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych i naturalnych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne w transformatorach energetycznych.

Nagrodę odbiera prof. Jan Awrejcewicz Nagrodę odbiera prof. Jan Awrejcewicz

foto: Przemysław Blechman

Prof. dr hab. Jan Awrejcewicz i dr hab. inż. Paweł Olejnik z Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym otrzymali nagrodę zespołową w kategorii osiągnięcia dydaktyczne.

Doceniono ich publikację Dynamics of Mechatronics Systems. Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations wydaną w 2017 r. przez World Scientific Publishing.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków mechanika i mechatronika.