Życie Uczelni nr 149


  Milion na 5G w Łódzkiem

Centrum Kompetencji 5G oraz na stworzenie Portalu Informacyjno -Komunikacyjny 5G
Jacek Szabela

Marszałek Grzegorz Schreiber i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali 10 października umowę dotyczącą współpracy w zakresie wdrażania sieci 5G na terenie Województwa Łódzkiego.

 
  75. inauguracja roku akademickiego

Władze uczelni oddają hołd prof. Bohdanowi Stefanowskiemu, pierwszemu rektorowi uczelni
Jacek Szabela

Politechnika rozpoczęła kolejny, zarazem jubileuszowy rok akademicki. Wraz z nim zaczął obowiązywać nowy statut uczelni, zmieniona struktura organizacyjna oraz wiele nowych regulaminów. Tradycyjny charakter zachował jednak przebieg inauguracji, którą rozpoczął pochód władz uczelni, Senatu i studentów pod pomnik prof. Bohdana Stefanowskiego, pierwszego rektora uczelni.

 
  Minister Jarosław Gowin w PŁ

Wicepremier Jarosław Gowin w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka i kanclerza Włodzimierza Fisiaka
Jacek Szabela

Na kilka dni przed inauguracją roku akademickiego, 5 października, Politechnikę Łódzką odwiedził Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie konferencji prasowej, której tłem był wznoszony budynek Alchemium, mówił o współpracy z naszą uczelnią, gratulując jej dynamicznego rozwoju.

   eko czy ego?

Prace studentów wzornictwa

Czy to możliwe, aby w dzisiejszych czasach być w 100 proc. eko? Jaki wpływ na „naturę rzeczy” mają projektanci? Czy można zaprojektować użyteczny i w pełni ekologiczny produkt bez rezygnacji z własnych ambicji twórczych i wartości estetycznych? Najnowsza wystawa w Galerii JUTRO na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów stawia takie właśnie pytania. Wystawa będzie czynna do 8 listopada 2019 r.