Milion na 5G w Łódzkiem

11-10-2019

Marszałek Grzegorz Schreiber i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali 10 października umowę dotyczącą współpracy w zakresie wdrażania sieci 5G na terenie Województwa Łódzkiego.

 

 

Zgodnie z umową województwo przyzna Politechnice Łódzkiej dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł na utworzenie Centrum Kompetencji 5G oraz na stworzenie Portalu Informacyjno -Komunikacyjnego 5G. Uczelnia dołoży na ten cel 250 tys. zł.

Marszałek Schreiber, argumentując przyznanie środków na - jak to określił - realizację innowacyjnego naukowego przedsięwzięcia, powiedział - Rozpoczynamy współpracę, która będzie służyła rozpoznaniu tego, jak można spożytkować technologię 5G dla mieszkańców naszego województwa. Technologia ta ma wielu zwolenników, ale też część środowisk jest sceptyczna. Chcemy rozwiać negatywne opinie i dać możliwość dyskusji.

Rektor prof. Wiak, mówiąc o podjętych działaniach zaznaczył - Województwo widzi potrzebę rozwijania i wdrażania technologii cyfrowych. W tym obszarze gromadzimy w regionie łódzkim ogromną liczbę specjalistów w ramach Klastra ICT, jest ich ponad 27 tys., podczas gdy w całym kraju jest ich około 65 tys.

Rektor podkreślił, że prace przygotowawcze w zakresie Centrum Kompetencji i Portalu Wiedzy są już bardzo zaawansowane. Jest wyłoniony zespół ekspertów, w tym autorytetów z zagranicy oraz przedstawicieli firm, jest też wyznaczona przestrzeń na zbudowanie infrastruktury informatycznej.

- Część portalu będzie służyć profesjonalnemu technologicznemu podejściu, a część ogólnie dostępna będzie mała charakter prospołeczny – wyjaśnia prof. Wiak. – Zakładamy gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji w takich obszarach wiedzy jak: technologia 5G i korzyści płynące z jej wykorzystania dla gospodarki 4.0, cyberbezpieczeństwo, a także prowadzenie edukacji, w dużej mierze skupionej na aspektach środowiskowych oraz społecznych związanych z wykorzystaniem 5G. Będzie to element dokształcania i przekonywania, że nie ma innego wyjścia, bowiem świat nam ucieka i musimy z wejściem w technologie 5. generacji przyspieszyć.

Obecny na uroczystości kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak powiedział – Podpisanie umowy jest efektem uchwały radnych sejmiku wojewódzkiego związanej z budżetem regionalnym zawierającym kwotę 750 tysięcy wsparcia dla wszystkich uczelni w Łodzi. PŁ przedstawiła najlepszą ofertę. Projekt, na który przyznana została dotacja, zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku. Rektor Wiak i marszałek Schreiber budują fundament łódzkiej wyżyny informatycznej, będzie to jedna z najistotniejszych przewag regionu łódzkiego.

Umowa pomiędzy PŁ i Województwem Łódzkim jest realizacją ustaleń listu intencyjnego podpisanego 16 września 2019 r. w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2019.