Inauguracja z nutą nostalgii

02-10-2019

27. inaugurację roku akademickiego w Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE wypełniły momenty zarówno radosne, jak i nostalgiczne.

 

 

Immatrykulacja nowo przyjętych studentów poprzedzona została uroczystym pożegnaniem dr. inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego, który wraz z nowym rokiem akademickim ustąpił ze stanowiska dyrektora IFE. Dr inż. Saryusz-Wolski nie żegna się jednak z Centrum, wciąż będzie m.in. prowadził tu zajęcia. Dyrektor CWM, dr inż. Dorota Piotrowska podziękowała i pożegnała również prof. Łukasza Kaczmarka z Wydziału Mechanicznego, który nie będzie już współpracował z IFE jako prodziekan ds. studiów stacjonarnych. Chwile wzruszeń zrównoważyło powitanie dwóch nowych dziekanów – prof. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej z WZiIP oraz prof. Anny Diowksz z WBiNoŻ.

W uroczystości uczestniczyła też grupa świeżo upieczonych adeptów III już edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, którzy rozpoczną zajęcia pod okiem nowej lektorki - Clèmence De Barros z Francji.

Inaugurację zakończył wykład dziekana WEEIA, prof. Sławomira Hausmana 5G – Mobile Communications and Beyond: How Our Lives will Change, w którym zapowiedział planowane w PŁ powstanie 5G Competence Center.

 

Studenci z zagranicy

Kilka dni przed inauguracją powitaliśmy zagranicznych studentów wymiany. Odnotowaliśmy, że  liczba przyjezdnych studentów wzrosła o 25 proc. Łącznie w tym roku studiować będzie 320 „Erasmusów”, z których 28 to studenci podwójnego dyplomu. Studenci reprezentują 29 narodowości, głównie Francję, Hiszpanię, Portugalię, Turcję i Włochy. PŁ zyskuje na popularności wśród studentów spoza UE - z Kazachstanu, Meksyku, Indii, Brazylii i Chin. Tegoroczni „Erasmusi” w większości wybrali studia na mechanice, informatyce oraz zarządzaniu.