Przemówienie rektora (fragmenty)

09-10-2019

Tradycyjnie w przemówieniu rektor prof. Sławomir Wiak odniósł się do wyzwań, sukcesów i planów, zwracając szczególną uwagę na jubileusz 75-lecia Politechniki Łódzkiej, który rozpoczął się wraz z inauguracją nowego roku akademickiego.

Nawiązując do miejsca uroczystości prof. Wiak powiedział - Dziś uroczystość inauguracji odbywa się po raz ostatni w auli im. Andrzeja Sołtana, wybitnego uczonego, którego postać łączy pierwsze i siedemdziesiąte piąte rozpoczęcie roku akademickiego. Profesor Sołtan w 1945 r. wygłaszał tu wykład inauguracyjny, a później stał się patronem sali, w której odbywały się najważniejsze wydarzenia w historii Politechniki Łódzkiej. Od przyszłego roku miejsce to zastąpi piękna aula w budowanym nieopodal nowym gmachu szkoleniowo-konferencyjnym.

W tym miejscu rektor wspomniał też - Jesteśmy także dumni z unikatowych zabytków. Właśnie w takim miejscu – w willi Józefa Richtera mieści się rektorat, który w tej chwili ma wymieniany dach. Park wokół willi został otoczony ogrodzeniem według projektu zaakceptowanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warta blisko 3 mln zł inwestycja jest efektem naszej troski o to miejsce, które służyć będzie nie tylko nam, ale również wszystkim łodzianom.

Nowa strategia uczelni

Rektor mówiąc o wdrażaniu zmian wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego zaznaczył, że Politechnika Łódzka jest dobrze przygotowana do zmian. Wspomniał przy tym, że na trzech wydziałach nastąpiła zmiana dziekanów.

- Ostatnie miesiące są czasem wielu ważnych dyskusji poświęconych reformie szkolnictwa wyższego. To dobry moment na realizację nowej strategii.

Mottem Seneki - „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry” - możemy oddać cel działań podejmowanych na Politechnice Łódzkiej. Naszym portem jest innowacyjna uczelnia badawcza, licząca się na mapie najlepszych uczelni świata, dlatego rozpoczynamy realizację strategii na lata 2020-2025, która polega na stopniowym i konsekwentnym wdrażaniu koncepcji SAIL. Jej nazwa to akronim od angielskich słów wskazujących 4 priorytety Politechniki Łódzkiej: science, staff, students - awareness, agility, accountability - internationalization, innovation, infrastructure - learning, linkage, leadership.

Uderzeniem berła i słowami quod felix, faustum fortunatumque sit rektor prof. Sławomir Wiak ogłosił inaugurację roku akademickiego Uderzeniem berła i słowami quod felix, faustum fortunatumque sit rektor prof. Sławomir Wiak ogłosił inaugurację roku akademickiego

foto: Jacek Szabela

Statut

Rektor podkreślił, że rozpoczęcie nowego roku akademickiego zbiegło się z wejściem w życie nowego statutu Politechniki Łódzkiej, regulaminu studiów oraz nowego porządku organizacyjnego. - Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą nam korzyści w postaci umocnienia pozycji Politechniki Łódzkiej w krajowym szkolnictwie wyższym oraz na arenie międzynarodowej.

Pozycja PŁ w rankingach

Rektor przypomniał - Według tegorocznego rankingu „Perspektyw” znajdujemy się na piątym miejscu wśród uczelni technicznych, a na ósmym wśród wszystkich publicznych szkół wyższych w Polsce – tu odnotowaliśmy pozycję lepszą o cztery miejsca w stosunku do ubiegłego roku. Dokładamy także wszelkich starań, aby marka Lodz University of Technology stawała się jeszcze bardziej prestiżowa w ujęciu globalnym, dlatego niezwykle cieszę się, że po raz pierwszy znaleźliśmy się w rankingu The Higher Education World University Ranking Golden Age 2019.

Politechnika Łódzka konsekwentnie realizuje program uzyskiwania zagranicznych akredytacji. Potwierdzający wysoką jakość kształcenia certyfikat KAUT oraz znak EUR-ACE® Label otrzymały ostatnio kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, biotechnologia, architektura, budownictwo, informatyka, fizyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. W tej chwili trwają przygotowania do uzyskania amerykańskiej akredytacji ABET dla dwóch programów prowadzonych w języku angielskim.

Powodem do dumy jest również fakt, że Politechnika Łódzka jest jedną z trzech polskich uczelni, które uzyskały międzynarodową ocenę instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme. Chciałbym wspomnieć, że właśnie trwa wizyta zagranicznych ekspertów dokonujących oceny w akredytacji instytucjonalnej HCERES.

Podnoszenie jakości

Rektor mówił o podnoszeniu jakości naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. - Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu jest uruchomiona od tego roku akademickiego Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska kształcąca w 12 ścieżkach. Mam nadzieję, że nowe zasady studiów doktoranckich przyczynią się do jeszcze lepszej jakości prac badawczych, a nasza szkoła doktorska będzie kuźnią dla karier młodych, polskich i zagranicznych naukowców. (…)

W Politechnice Łódzkiej powołane zostało Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB), utworzone we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji. Jest to jedyny MAB w Łodzi i jeden z 14 w Polsce. (…)

Sukcesy wydziałów

Rektor wymienił w przemówieniu sukcesy wskazane przez wydziały.

- Wydział Mechaniczny uzyskał finansowanie z NCBiR na projekt ECO-AEROZOL, którego celem jest opracowanie innowacyjnej linii prototypowej do kompleksowego odzysku pojemników ciśnieniowych i neutralizacji gazów roboczych.

Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów powstała technologia pozwalająca zasilać mobilne urządzenia elektroniczne za pomocą tekstylnej ładowarki. (…)

Prace i projekty z zakresu interakcji człowiek-komputer realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej WEEIA zaowocowały nawiązaniem kontaktów z najlepszymi uczelniami na świecie oraz innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Profesorowie m.in. z Harvard University, Stanford University, University College London, National University of Singapore oraz z firmy Google, prowadzili zajęcia w PŁ dla studentów międzynarodowych szkół letnich.

Instytut Informatyki Wydziału FTIMS oraz Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału EEIA w uznaniu sukcesów w rozwoju informatyki oraz budowaniu uznanej pozycji krajowej, zostały laureatem statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki.

Wśród indywidualnych osiągnięć pracowników i studentów rektor wskazał:

- Prof. Katarzyna Pernal z Instytutu Fizyki wygłosiła wykład w cyklu „Kroto Lecture” na Florida State University. To wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie, ponieważ tylko raz w roku jedna osoba z całego świata, która osiągnęła znaczące wyniki naukowe w dziedzinie fizyki molekularnej i chemii kwantowej na arenie światowej ma możliwość przedstawienia swojego referatu.

Dr hab. inż. Marta Gmurek z Wydziału IPOŚ została wybrana do Akademii Młodych Uczonych PAN, a dr inż. Maciej Jaskulski z tego samego Wydziału został doceniony przez europejskich ekspertów z dziedziny suszarnictwa za oryginalne i bardzo wartościowe prace naukowe. Wynikami badań są zainteresowane wielkie koncerny przemysłowe: Henkel i P&G.

Ponad 4 miliony zł łącznie otrzyma troje laureatów z Politechniki Łódzkiej w prestiżowym programie Lider. Są to: Dr inż. Katarzyna Nawrotek z WIPOŚ, mgr inż. Mateusz Kujawiński - doktorant z WEEIA oraz dr inż. Piotr Reorowicz z Wydziału Mechanicznego.

Dr inż. Adam Rylski z Wydziału Mechanicznego został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. (…)

Inż. Stefan Cichosz z Wydziału Chemicznego PŁ został laureatem programu Diamentowy Grant 2019, prestiżowego konkursu dla młodych naukowców organizowanego przez MNiSW.

Współpraca z partnerami

W tym fragmencie przemówienia rektor prof. Wiak mówił o staraniach uczelni związanych z projektem sieci 5G, w tym o liście intencyjnym podpisanym z marszałkiem województwa łódzkiego panem Grzegorzem Schreiberem, dotyczącym wdrażania internetu najnowszej generacji w województwie łódzkim oraz o Akceleratorze technologii 5G.

Rektor przypomniał - Przygotowaliśmy projekt sieci pilotażowej 5G w obrębie kampusu, co ma umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym.(…). Utworzenie Centrum Kompetencji 5G - miejsca, gdzie startupy będą mogły testować swoje projekty, będzie podstawą rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, a także pozwoli zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych.

Prof. Wiak wskazując kolejne przykłady współpracy z przemysłem mówił m. in. o studiach dualnych oraz III już edycji projektu „Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dalej rektor wymieniał - Na Wydziale BAIŚ rozpoczęła się realizacja projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego, „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej”, którego kierownikiem jest prof. Renata Kotynia. (…) Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji będzie realizował w ramach kontraktu terytorialnego Województwa Łódzkiego projekt utworzenia Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Wyrobów i Usług Regionu Łódzkiego. Głównym celem projektu jest współpraca PŁ i przedsiębiorstw, prowadząca do wzrostu konkurencyjności regionu łódzkiego.

Wspomniał również o umowie powołującej Łódzki Klaster Fala Energii. Jej sygnatariuszami są Veolia Energia Łódź wraz Politechniką Łódzką, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Aqua Park Łódź.

Jubileusz PŁ

- Nie mam wątpliwości, że rodzące się w 1945 r. w Łodzi szkolnictwo wyższe przyczyniło się do ogromnego rozwoju miasta, które potrzebowało wysoko wykwalifikowanej kadry, absolwentów kierunków technicznych, a także elity intelektualnej. Cieszę się, że na te oczekiwania w znaczącym stopniu mogła odpowiedzieć społeczność Politechniki Łódzkiej, rozwijająca się równocześnie z Łodzią – mówił rektor prof. Wiak, zachęcając do odwiedzania specjalnej strony internetowej: www.75lat.p.lodz.pl. Jak zaznaczył - Naszą intencją jest, by każdy przyjaciel Politechniki Łódzkiej mógł znaleźć w nadchodzącym roku interesujące dla siebie wydarzenia, na które już teraz zapraszamy. Wśród zaplanowanych wydarzeń rektor wymienił uroczystą galę Łodzi Akademickiej i czerwcowe pikniki pracownicze, które integrują uczelniane środowisko.

Na zakończenie prof. Wiak powiedział - Politechnika Łódzka jest uczelnią strategiczną dla rozwoju regionu, dlatego do wspólnego świętowania zapraszamy także mieszkańców Łodzi oraz województwa, dla których organizujemy sportowy weekend na terenie Centrum Sportu i Zatoki Sportu PŁ. Mam nadzieję, że zachęcimy uczestników nie tylko do aktywności fizycznej, ale również rozbudzimy pasje naukowe.