75. inauguracja roku akademickiego

09-10-2019

Politechnika rozpoczęła kolejny, zarazem jubileuszowy rok akademicki. Wraz z nim zaczął obowiązywać nowy statut uczelni, zmieniona struktura organizacyjna oraz wiele nowych regulaminów. Tradycyjny charakter zachował jednak przebieg inauguracji, którą rozpoczął pochód władz uczelni, Senatu i studentów pod pomnik prof. Bohdana Stefanowskiego, pierwszego rektora uczelni.

 

 

75 lat temu powstała w naszym mieście uczelnia techniczna, dziś należąca do najlepszych w Polsce. PŁ znajduje się w prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na 8. miejscu wśród uczelni akademickich. W roku akademickim 2019/2020 na pierwszy rok przyjęto niemal 5 200 osób, w tym 4 400 na studiach pierwszego stopnia.

Nowo przyjęci na PŁ studenci, ci którzy mieli najlepsze wyniki w rekrutacji na dany wydział Nowo przyjęci na PŁ studenci, ci którzy mieli najlepsze wyniki w rekrutacji na dany wydział

foto: Jacek Szabela

Wśród 15 tysięcy studentów jest 500 cudzoziemców na pełnym cyklu studiów. Dodatkowo na semestr zimowy przyjechało 25 proc. więcej niż w roku ubiegłym studentów w ramach wymiany zagranicznej. W nowo powstałej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej studia rozpocznie liczna grupa doktorantów, w tym z Wielkiej Brytanii, Rosji, Iranu, Iraku, Chin, Etiopii, Meksyku, Pakistanu oraz Indii.

 

Przemówienie Rektora

Najważniejszym momentem każdej inauguracji jest przemówienie rektora. Jest ono szczególnie interesujące dla gości obecnych na uroczystości. Byli wśród nich naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne środowiska akademickie, w tym liczna delegacja z Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, z którym PŁ współpracuje od 50 lat. W ławkach audytorium zasiedli przedstawiciele władz miasta i regionu, przemysłu i biznesu, a także świata polityki oraz Kościoła.

Kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak, doradca społeczny ministerstwa odczytał list przesłany przez  Jarosława Gowina, wicepremiera,ministra nauki i szkolnictwa wyższego Kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak, doradca społeczny ministerstwa odczytał list przesłany przez Jarosława Gowina, wicepremiera,ministra nauki i szkolnictwa wyższego

foto: Jacek Szabela

 

Do uczelni przesłano też wiele listów gratulacyjnych. Rektor prof. Wiak odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, adres od wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina przekazał społeczności PŁ Włodzimierz Fisiak, społeczny doradca ministerstwa.

Z życzeniami dla uczelni zwrócił się wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk oraz wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek. Obaj z duma mówili o Politechnice Łódzkiej, podkreślając jej wybitne osiągnięcia, które wpływają na sukces miasta i regionu.

Rektor w przemówieniu skupił się na tak ważnej sprawie, jak strategia uczelni i wynikające z niej działania w we wszystkich obszarach aktywności uczelni. Z myślą o nowo przyjętych studentach mówił o sukcesach uczelni potwierdzających, że ich decyzja o związaniu swojej przyszłości z Politechniką Łódzką była jak najbardziej słuszna. Fragmenty przemówienia rektora prof. Sławomira Wiaka publikujemy w oddzielnym materiale.

Nagrody i odznaczenia

Trzem zasłużonym naukowcom została nadana godność Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej. Tytuł ten otrzymali: prof. Maciej Pawlik i prof. Michał Tadeusiewicz z Wydziału Elektrotechniki. Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz prof. Maciej Przanowski z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Tytuł Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej  otrzymali (od lewej): prof. Maciej Pawlik, prof. Michał Tadeusiewicz, prof. Maciej Przanowski Tytuł Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej otrzymali (od lewej): prof. Maciej Pawlik, prof. Michał Tadeusiewicz, prof. Maciej Przanowski

foto: Jacek Szabela

Laureaci nagrody w konkursie NOT Laureaci nagrody w konkursie NOT

foto: Jacek Szabela

W czasie uroczystości wręczono nagrody laureatom Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę SNT-NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT NOT w PŁ.

Za najlepszą Komisja uznała pracę magisterską mgr. inż. Stefana Cichosza z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników (kierujący pracą: dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ).

Ponadto wyróżniono prace: Pauliny Kowalewskiej z Wydziału Chemicznego (promotor: prof. Tomasz Janecki) oraz dwóch absolwentów Wydziału EEIA - Damiana Wrońskiego (promotor: dr hab. Grzegorz Granosik, prof. PŁ) i Bartłomieja Pasternaka (promotor: dr hab. inż. Paweł Rózga).

Liczną grupę uzdolnionej młodzieży wyróżniono tytułem Student Roku 2018/19.

 

Immatrykulacja i pierwszy wykład

Uroczyste ślubowanie złożyła grupa studentów przyjętych na pierwszy rok z najlepszymi wynikami w rekrutacji. – Dokonaliście doskonałego wyboru – gratulował prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ.

Po raz pierwszy ślubowanie złożyło też 12 doktorantów z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej reprezentujących dyscypliny, w których odbywa się kształcenie w Szkole.

Reprezentanci Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej uruchomionej w tym roku akademickim Reprezentanci Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej uruchomionej w tym roku akademickim

foto: Jacek Szabela

Wykład inauguracyjny Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu. Wykład inauguracyjny Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu

foto: Jacek Szabela

 

Wykorzystajcie szansę do rozwoju osobowości i talentów naukowych – zachęcał prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński.

 

Złożenie przysięgi i ogłoszenie przez rektora prof. Sławomira Wiaka otwarcia roku akademickiego 2019/20 przypieczętowało wykonanie pieśni Gaude Mater Polonia tradycyjnie towarzyszącej uroczystości inauguracji. Utwór wykonał Akademicki Chór PŁ pod dyrekcją Magdaleny Kościuszko.

Wykład inauguracyjny Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu. Wystąpienie było niezwykle interesujące. Nawiązywało do aktualnej w kontekście działań PŁ tematyki 5G, wskazując korzyści płynące z jej wdrożenia i obalając mity, jakie powstały dotyczące szkodliwego oddziaływania.