Student Roku

09-10-2019

Osiągnięcia studentów w nauce, sporcie i działalności w organizacjach studenckich są doceniane nagrodami oraz stypendiami. Jednym z takich wyróżnień jest tytuł Student Roku przyznawany jednej osobie na każdym z wydziałów, w IFE oraz w kolegiach.

Honorowe dyplomy Studenta Roku 2018/2019 otrzymali:

Laureaci tytułu Student Roku 2018/2019 Laureaci tytułu Student Roku 2018/2019

foto: Jacek Szabela

 • Adam Retke – student 3 roku na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym, laureat także za rok 2017/18
 • Szymon Grzelak - studiuje informatykę na Wydziale EEIA (studia I stopnia), laureat także za rok 2017/2018.
 • Mateusz Pokora - student nanotechnologii (II stopień) na Wydziale Chemicznym
 • Klaudia Badowska – na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów studiuje wzornictwo (I stopień)
 • Adam Szymajda - absolwent kierunku biotechnologia na Wydziale BiNoŻ, planuje kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich
 • Eliza Szczepaniak - studentka inżynierii środowiska (studia I stopnia) na Wydziale BAIŚ
 • Jakub Wujek - studiuje informatykę na Wydziale FTIMS (studia II stopnia)
 • Dominik Malinowski - na Wydziale ZIP studiuje inżynierię zarządzania (studia I stopnia)
 • Zuzanna Żłobecka - studentka inżynierii środowiska na Wydziale IPOŚ (studia II stopnia)
 • Michał Tarkowski - student Advanced Mechanical Engineering na IFE
 • Weronika Zasada - absolwentka towaroznawstwa, w tym roku zaczyna studia zarządzania i inżynierii produkcji
 • Joanna Gwiazdowicz – studentka Kolegium Logistyki
 • Weronika Śmiechowicz -studentka Kolegium Gospodarki Przestrzennej.