Minister Jarosław Gowin w PŁ

07-10-2019

Na kilka dni przed inauguracją roku akademickiego, 5 października, Politechnikę Łódzką odwiedził Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie konferencji prasowej, której tłem był wznoszony budynek Alchemium, mówił o współpracy z naszą uczelnią, gratulując jej dynamicznego rozwoju.

 

 

- Alchemium to największa w skali kraju inwestycja ministerstwa w obszarze szkolnictwa wyższego. Uzyskanie 97,5 miliona złotych na nowy gmach Wydziału Chemicznego to ogromna zasługa władz Politechniki Łódzkiej – mówił minister Jarosław Gowin i zaznaczył - Akademicka Łódź to swego rodzaju fenomen. Przez trzy lata przygotowywania nowej ustawy łódzkie uczelnie ściśle ze sobą współpracowały. Wierzę, że przez następne lata uczelnie będą chlubą i kołem zamachowym miasta.

Minister nauki Jarosław Gowin podkreślił dynamiczny rozwój PŁ i Łodzi Akademickiej Minister nauki Jarosław Gowin podkreślił dynamiczny rozwój PŁ i Łodzi Akademickiej

foto: Jacek Szabela

 

- Widząc ogromne postępy budowy jestem przekonany, że inauguracja 2020/21 odbędzie się w nowej reprezentacyjnej auli – stwierdził rektor prof. Sławomir Wiak. Podkreślił przy tym, że finansowy wkład własny uczelni będzie obniżony, gdyż specjaliści z PŁ, a nie firmy zewnętrzne zaprojektują infrastrukturę informatyczną, oświetlenie i nagłośnienie.

Kanclerz Włodzimierz Fisiak informując, że w ostatnich latach kwota na same inwestycje w PŁ wyniosła 400 milionów zł powiedział – Jest to solidny fundament pod budowę znakomitego uniwersytetu technicznego wschodniej Europy, doskonale wpisującego się w łódzką strefę nauki, biznesu i kultury i przyczyniającego się do stworzenia światowej marki miasta Łodzi.

Politechnika Łódzka jest liderem jeżeli chodzi o IT, mamy ogromny potencjał intelektualny. Łódź nabierze wiatru w żagle – mówił prof. Dominik Sankowski, który ma odpowiadać za projekt infrastruktury informatycznej w Alchemium.

Minister Gowin zapytany o cezurę wiekową dla kandydatów na rektorów w następnej kadencji (dotyczy to rektorów PŁ i UŁ, którzy sprawują swoją funkcję po raz pierwszy) odpowiedział, że w środowisku akademickim trwają dyskusje – Po wyborach wrócimy do tematu. Dodał, że ograniczenie wieku do 67 lat w chwili objęcia stanowiska rektora było inicjatywą prezydenta RP i ewentualna nowelizacja ustawy musi być z nim skonsultowana.

Na zakończenie minister Gowin zaznaczył, że Politechnika Łódzka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się uczelni w Polsce - Chciałbym jej całej wspólnocie akademickiej ale też przedstawicielom wszystkich łódzkich uczelni bardzo pogratulować tego rozwoju.