Dr inż. Jan Zaraś - wspomnienie

14-10-2019

25 lipca 2019 roku zmarł nasz Kolega śp. dr inż. Jan Zaraś. Tę wiadomość przyjęliśmy z wielkim smutkiem, mając w pamięci Jego profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie w pracę na Politechnice Łódzkiej.

Jan Zaraś urodził się 3 lipca 1948 r. w miejscowości Lipna (gmina Sadkowice/powiat Rawa Mazowiecka). Po ukończeniu liceum w Nowym Mieście nad Pilicą podjął studia na Wydziale Mechanicznym PŁ. Po ich ukończeniu w 1974 r. rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki Stosowanej PŁ, a po jego przekształceniu w 1991 r. w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.

Dr inż. Jan Zaraś Dr inż. Jan Zaraś

Stopień naukowy doktora (PhD) uzyskał na Uniwersytecie Strathelyde w Glasgow w 1984 r. Współpromotorami byli prof. James Rhodes i prof. Marian Królak. Był pierwszym doktorem wypromowanym w ramach umowy o współpracy między szkocką uczelnią i PŁ.

Jan Zaraś był specjalistą w mechanice i stateczności konstrukcji, wychowawcą wielu pokoleń inżynierów mechaników. Zwracało uwagę jego zaangażowanie w utworzenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ – IFE i prowadzenie tam zajęć dydaktycznych w języku angielskim. Opracował szereg nowych programów dla specjalności: Mechanical Engineering and Applied Computer Science, Telecomunications and Computer Science, Business and Technology i Biotechnology, prowadził również prace dyplomowe. Jest współredaktorem jednej monografii, współautorem 10 artykułów naukowych i referatów. Przez ponad 20 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Thin-Walled Structures (z tzw. listy filadelfijskiej JCR).

Dr inż. Jan Zaraś był pełnomocnikiem Rektora PŁ ds. wymiany pracowników i studentów PŁ z University of Strathelyde i wieloletnim prezesem Towarzystwa Polsko – Szkockiego w PŁ.

Został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasz nieodżałowany Kolega dr inż. Jan Zaraś na trwałe zapisał się w życzliwej i pełnej szacunku pamięci współpracowników.

Został pochowany na cmentarzu Zarzew przy ulicy Lodowej.