Agnieszka Niedziałkowska, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki