Tydzień z … już po raz 10!

09-09-2019

Tydzień z matematyką i fizyką to przedsięwzięcie, które od 10 lat spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W wydarzeniu uczestniczą licea ogólnokształcące z województwa łódzkiego, objęte patronatem Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ (CMF).

Podejmowane przez nas działania prowadzą do zwiększenia zainteresowania uczniów studiami na Politechnice Łódzkiej. Zapoznajemy ich z programami nauczania, warunkami i organizacją studiów na PŁ. Informujemy o kierunkach kształcenia i warunkach rekrutacji.  

Doświadczenia z fizyką Doświadczenia z fizyką

foto: Michał Gutkowski, LO w Poddębicach

W tym roku, w jubileuszowej edycji Tygodnia z … udział wzięło 165 uczniów. Przyjechali z I LO w Tomaszowie Mazowieckim i Sieradzu, II LO w Wieluniu i Zduńskiej Woli oraz z LO w Poddębicach.

Zajęcia przygotowali wykładowcy CMF we współpracy z wykładowcami Instytutu Fizyki Wydziału FTIMS. Uczniowie zakwaterowani w domach studenckich PŁ uczestniczyli w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach i warsztatach. Od nauki odpoczęli w Bibliotece Głównej PŁ, zwiedzili Centrum Technologii Informatycznych oraz LabFactor – nowoczesny budynek Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Popołudniami i wieczorami uczniowie mogli korzystać z obiektów sportowych, udostępnionych przez Centrum Sportu PŁ.

Mamy nadzieję, że z większością z tych uczniów spotkamy się wkrótce w relacji student – wykładowca.