Jak zainteresować licealistów studiami na Politechnice Łódzkiej?

17-09-2018

Takie wyzwanie po raz dziewiąty podjęło Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ, organizując w dniach 10-14 września 2018 r. Tydzień z matematyką i fizyką.

Dla uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących z terenu województwa łódzkiego to przede wszystkim nowe doświadczenie. Doświadczenie bardzo pozytywne, bo dające obraz Politechniki Łódzkiej w różnych perspektywach.

Organizatorka wydarzenia dr inż. Agnieszka Niedziałkowska Organizatorka wydarzenia dr inż. Agnieszka Niedziałkowska

foto: Oskar Kurczewski

Zajęcia z przedmiotów ścisłych, które prowadzili wykładowcy Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki oraz Instytutu Fizyki pozwoliły spojrzeć uczniom na samych wykładowców i ocenić poziom trudności prezentowanych tematów.

Piękne sale i laboratoria, udostępnione przez Instytut Fizyki Wydziału FTIMS oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji dały obraz nowoczesnej uczelni. Tę nowoczesność uczniowie zobaczyli również w Centrum Technologii Informatycznych i w LabFactor.

Chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tegorocznego Tygodnia z matematyką i fizyką. Paniom z domów studenckich PŁ, które zakwaterowały 160 – osobową grupą uczniów, pracownikom Biblioteki Głównej, którzy cierpliwie oprowadzili ich po bibliotece i nauczycielom akademickim, którzy przygotowali zajęcia specjalnie na ten cel. Do Centrum Sportu, które udostępniło zewnętrzne obiekty sportowe oraz do Działu Promocji również kieruję podziękowania.

Czy udało nam się licealistów z Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli, Wielunia i Poddębic zainteresować studiami na naszej uczelni? Zdecydowanie tak! Oczekujemy ich jako naszych przyszłych studentów.