Życie Uczelni nr 144
  Przyjaźń sprawdzona przez lata

2018-05-29
Rozszerzenie współpracy o nowy obszar technologii medycznych

Nie ma nic silniejszego niż przyjaźń, sprawdzona przez lata. Tak stało się między Politechniką Łódzką a Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Jarosława Mądrego. Współpraca pomiędzy dwiema szkołami wyższymi trwa już 50 lat. Dla jej uczczenia, uczelnie postanowiły przeprowadzić wzajemne wizyty.

 

Нет ничего более крепкого, чем дружба, проверенная годами. Именно такая сложилась между Лодзинским техническим университетом и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого. В этом году сотрудничеству двух высших школ исполняется 50 лет. Отметить эту внушительную дату университеты решили взаимными визитами.  Współpraca z Grupą Pietrucha

2018-05-23
Jerzy Pietrucha, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Grupa Pietrucha zawarły umowę o współpracy w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz dydaktyki. Dokument podpisali rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak oraz Jerzy Pietrucha prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha.  Światowe innowacje, międzynarodowi eksperci

2018-05-22
Otwarcie spotkania. Przemawia rektor prof. Sławomir Wiak.
Jacek Szabela

Łódź była gospodarzem VII Zlotu Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej 17-18 maja gościli specjaliści, którzy z sukcesem prowadzą startupy, naukowcy z najlepszych brytyjskich uczelni, a także grupa wiodących polskich specjalistów z zakresu innowacji i transferu technologii.  Rewolucyjne technologie w ekonomii

2018-05-22
Prof. William Knottenbelt

Wykład o rewolucji kryptowalut prof. Williama Knottenbelta z Imperial College London prowadzony w języku angielskim przyciągnął studentów nie tylko z kierunku Management Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ (ZiIP PŁ) i IFE, ale również z innych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Aula była wypełniona po brzegi.  Grand Prix za system

2018-05-22
Autorzy nagrodzonego rozwiązania (od lewej): dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski i prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
Sławomir Gawryszczak

Uhonorowane złotym medalem rozwiązanie opracowane w Instytucie Informatyki Stosowanej zatytułowane „System analizy własności materiałów w technologiach bazujących na procesach zwilżania powierzchni” zdobyło ponadto Grand Prix wystawy PROINVENT .  Nagrodzeni przez Łódź

2018-05-18
Gabriel Kabza z Centrum Sportu PŁ odbiera gratulacje od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej
Sebastian Glapiński, UML

Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi, wręczane z okazji Święta Łodzi, Rada Miejska przyznaje za pracę na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Odznaki przyznawane są od 1992 roku.   Politechnika w Polskim MOOC-u

2018-05-17
Posiedzenie Rady Projektu
FMN

Stworzenie ogólnokrajowej i ogólnodostępnej platformy edukacyjnej, oferującej dostęp do wysokiej jakości kursów online oraz zintegrowanie działań podejmowanych we wszystkich instytucjach w Polsce w zakresie szeroko rozumianego e-learningu to główne cele projektu Polski MOOC (massive open online courses), do którego przystąpiła Politechnika Łódzka.
  Sukces studentek architektury

2018-05-14
Autorki zwycięskiego projektu: Patycja Pałągiewicz (z lewej) i Marta Wróbel oraz ich opiekun dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski.
Agnieszka Karolak, Szkoła Architektury w Grenoble

Patrycja Pałągiewicz i Marta Wróbel, studentki III roku architektury Politechniki Łódzkiej zdobyły pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Studenckim Konkursie Urbanistyczno-Architektonicznym La ville à la limite de la métropole - Miasto na granicy metropolii. Konkurs towarzyszył 22. Spotkaniom Sieci Szkół Architektonicznych Francuskich oraz z Europy Centralnej i Wschodniej – REA.  Usłyszeć obraz

2018-05-14
Od lewej: dr inż. Radosław Bednarski, mgr inż. Damian Jóźwiak, dr inż. Rafał Szrajber
Jacek Szabela

Czy można usłyszeć Damę z gronostajem Leonarda da Vinci? Okazuje się, że tak. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali nowatorski system, który umożliwia - przy użycia sensora ruchu - odczytywanie obrazów cyfrowych za pomocą dźwięku.
  Nominacje profesorskie

2018-05-09
logotyp PŁ

Prezydent Andrzej Duda wręczył 25 kwietnia akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób są dwaj naukowcy Politechniki Łódzkiej: profesor nauk technicznych Michał Strzelecki oraz profesor nauk społecznych Andrzej Szymonik.  Otwarty dostęp do nauki

2018-05-09
W Bibliotece PŁ
Jacek Szabela

Zagadnienie wolnego dostępu do osiągnięć nauki staje się coraz bardziej istotne w działalności jednostek naukowych, a pracownicy naukowi coraz częściej są tego świadomi. Warto pamiętać, że odwołując się do pojęcia otwartej nauki, mamy na myśli otwarty dostęp (bez żadnych ograniczeń, np. finansowych czy technologicznych) m. in. do publikacji naukowych, danych badawczych, zasobów edukacyjnych czy oprogramowania.

 

  Certyfikaty „Studia z przyszłością”

2018-05-08
Trzy kierunki zostały wyróżnione certyfikatem "Studia z przyszłością"
Grzegorz Bednarek

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego trzy rodzaje studiów prowadzonych na dwóch wydziałach Politechniki Łódzkiej otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością”Program akredytacji „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

 
  Aktywna rola prosumenta

2018-05-07
Instalacja OZE Instytutu Elektroenergetyki PŁ
arch. PŁ

W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka, a w jego skład wchodzą także: Politechnika Lubelska, PGE Dystrybucja oraz łódzkie przedsiębiorstwo Apator Elkomtech.  Wspomnienie - Tadeusz Wilczyński (1941-2018)

2018-05-05
Dr inż. Tadeusz Wilczyński
arch.prywatne

Dr inż. Tadeusz Wilczyński pracował w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich przez 42 lata. Był znakomitym inżynierem praktykiem i naukowcem. Był niezastąpiony jako nauczyciel i wychowawca zarówno studentów, jak i nas wszystkich, młodszych kolegów z Katedry. Jego pracę przerwała nieuleczalna choroba.
  Sukces na Olimpiadzie Językowej

2018-04-19
Przygotowania studentów do Olimpiady wspierała mgr Joanna Łyżwa. Na zdj. w czasie zajęć w CJ PŁ
Piotr Masłocha

Studenci Politechniki Łódzkiej znaleźli się w gronie laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Uczelni Technicznych. 

Zofia Kifer, studentka I roku na kierunku Biotechnology zajęła w finale drugie miejsce, a jej kolega z IFE - Andrzej Grabowski, student II roku na kierunku Computer Science zajął miejsce czwarte.  W finałach światowych Imagine Cup

2018-04-19
W finałach krajowych Politechnikę Łódzką reprezentowało kilka drużyn, a organizatorów wspierali studenci PŁ z Grupy .NET
arch. IWP/ Konrad Obidziński

Zespół Wavy, czyli studenci z Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej, zwyciężyli w finałach krajowych konkursu Imagine Cup. Teraz będą reprezentować Polskę w finale światowym w amerykańskim Seattle.

   Jaka to melodia?

2018-04-11
Dr inż. Bartłomiej Stasiak
Jacek Szabela

TuneFollower to oprogramowanie, dzięki któremu prostsze będzie przetwarzanie, filtracja i analiza dźwięku. Jego autorem jest dr inż. Bartłomiej Stasiak z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, który dla PŁ porzucił pracę w orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi.
  Inwestycja za prawie 100 milionów

2018-04-06
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i rektor. prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka otrzyma 97,5 mln zł na nowy kompleks budynków w kampusie A uczelni. Umowę w tej sprawie podpisali wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.  Przykład partnerstwa

2018-03-28
Dokument podpisali (od lewej): Oliver Giersberg, członek Zarządu BSH, dyrektor Oddziału w Łodzi, Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH w Polsce oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Stworzenie programu studiów dualnych, zidentyfikowanie i prowadzenie projektów z obszaru innowacji oraz prac badawczo rozwojowych to kluczowy zakres współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.  Stypendia dla najlepszych

2018-03-21
Stypendystka Karina Rejs w towarzystwie wicepremiera Jarosława Gowina, rektora prof. Sławomira Wiaka oraz Mraka Michalika, prezesa ŁSSE - fundatora nagrody
Filip Podgórski

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczył  studentom PŁ symboliczne czeki na 5000 zł. Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów był jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Politechniki Łódzkiej.  Grant Homing dla fizyczki z PŁ

2018-03-20
Dr inż. Paulina Komar

12 młodych doktorów otrzymało dofinansowanie z programu HOMING na realizację innowacyjnych projektów. Dr inż. Paulina Komar z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej jest jedną z laureatek, która po stypendium w Niemczech powróciła do Polski, aby tu realizować swoje badania.  Poszerzenie współpracy

2018-03-16
Rektorzy (od lewej): dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka i prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Rektorzy Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku podpisali umowę, której głównym celem jest silniejsze wsparcie PWSZ we Włocławku w realizowaniu przez tę uczelnię kształcenia praktycznego.  Politechnika wspiera lokalne inicjatywy

2018-03-15
Od lewej: wykładowcy z PŁ - dr inż. Michał Karbowańczyk i dr inż. Mateusz Smoliński oraz organizatorzy Olimpiady: dyrektor ZS Dariusz Kowalczyk, Andrzej Chowis sekretarz Starostwa Powiatowego w Wieluniu i starosta wieluński Andrzej Stępień

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Informatycznej, która odbyła się na początku marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymała wsparcie Politechniki Łódzkiej.
  Muzeum Sportu dobija do Zatoki Sportu

2018-03-07
W konferencji udział wzięli: dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Barbara Kurowska, wiceprezydent M. Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz prorektor PŁ dr hab. Witold Pawłowski.
Jacek Szabela

W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja prasowa przybliżająca projekt mającej tam powstać stałej wystawy Muzeum Sportu.