Życie Uczelni nr 144
  Przyjaźń sprawdzona przez lata

2018-05-29
Rozszerzenie współpracy o nowy obszar technologii medycznych

Nie ma nic silniejszego niż przyjaźń, sprawdzona przez lata. Tak stało się między Politechniką Łódzką a Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Jarosława Mądrego. Współpraca pomiędzy dwiema szkołami wyższymi trwa już 50 lat. Dla jej uczczenia, uczelnie postanowiły przeprowadzić wzajemne wizyty.

 

Нет ничего более крепкого, чем дружба, проверенная годами. Именно такая сложилась между Лодзинским техническим университетом и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого. В этом году сотрудничеству двух высших школ исполняется 50 лет. Отметить эту внушительную дату университеты решили взаимными визитами.