Odznaczeni w Nowogrodzie

25-05-2018

Delegacja Politechniki Łódzkiej z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem uczestniczyła w Tygodniu Współpracy Międzynarodowej Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego.

Pobyt w Nowogrodzie był okazją do uczczenia pięćdziesiątej rocznicy współpracy Politechniki Łódzkiej i Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego. Podczas uroczystości związanej z jubileuszem rektor NovGU prof. Jurij Borowikow wręczył gościom z Politechniki Łódzkiej odznaki honorowego tytułu Zasłużony Pracownik NovGU. Wyróżnienie to otrzymali: rektor prof. Sławomir Wiak - dr h.c. NovGU, dr inż. Aleksander Pyć - dr h.c. NovGU, prof. Paweł Strumiłło - dyrektor Instytutu Elektroniki i prof. Wojciech Wolf - były prorektor ds. studenckich, zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Tytuł Zasłużony Pracownik NovGU przyznano również nieobecnym na uroczystości prof. Ireneuszowi Zbicińskiemu - prorektorowi ds. nauki oraz dr inż. Dorocie Piotrowskiej - dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, a odznaki zostały wręczone w Politechnice Łódzkiej w czasie rocznicowej uroczystości.