Granulat z odpadu perlitowego

30-05-2018

Wynalazek autorstwa prof. PŁ Jacka Sawickiego i dr. inż. Andrzeja Obraniaka nagrodzony złotym medalem na targach PROINVENT 2018 został zgłoszony do opatentowania.

Jak wyjaśniają autorzy przedmiotem patentu jest ciągły sposób wytwarzania granulowanego perlitu z pyłu perlitowego, który powstaje po odseparowaniu jako produkt uboczny procesu ekspandowania rudy perlitu. Pył perlitowy nie jest wykorzystywany w przemyśle i jest uciążliwy dla środowiska. Najczęściej jest składowany przez producentów, co generuje dodatkowe koszty.

Opracowany sposób wytwarzania zapewnia możliwość sterowania procesem, płynnego powiązania go z kolejnymi etapami, takimi jak suszenie, klasyfikacja i pakowanie. Pozwala na produkcję perlitu o jednorodnych korzystnych właściwościach granul, przy znacząco mniejszej liczbie osób obsługujących linię technologiczną i mniejszym oddziaływaniu pyłów na obsługę instalacji.

Granulowany perlit otrzymany sposobem zaproponowanym przez naukowców z PŁ może być z powodzeniem stosowany hutnictwie, odlewnictwie, energetyce, ciepłownictwie np. jako składnik: zasypek izolacyjnych i izolacyjno-egzotermicznych, płyt ogniotrwałych, kształtek termoizolacyjnych, jednorazowych kształtek odlewniczych. Materiał też może służyć w ogrodnictwie czy też drogownictwie do wyrobu elementów dekoracyjnych.