Prof. Sławomir Wiak doktorem honoris causa francuskiej uczelni

11-06-2018

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak otrzymał tytuł doktora honoris causa francuskiego Uniwersytetu d'Artois w Arras. Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej odbyła się 8 czerwca 2018 r.

 

Uniwersytet d'Artois w obecnym kształcie powstał przed 25 laty. W tym czasie prof. Wiak był wielokrotnie zapraszany do uczelni w Arras jako Visiting Professor. Prowadził w okresie 9 lat badania naukowe oraz wykłady dotyczące nowoczesnych technik modelowania i symulacji komputerowej stosowanych w projektowaniu urządzeń, inżynierii oprogramowania oraz komputerowo wspomaganego projektowania. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu d'Artois jest wyrazem uznania środowiska naukowego francuskiej uczelni dla prof. Sławomira Wiaka za jego pracę badawczą i organizacyjną oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy.

 

Osiągnięcia naukowe prof. Wiaka obejmują m.in. ponad 400 publikacji naukowych, w tym 18 monografii, udział w 21 projektach badawczych, członkostwo w pracach 18 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i w Komitecie Prognozowania Rozwoju Polski do 2020 roku. Profesor współpracuje z wieloma uniwersytetami, m.in. w Southampton, Pawii, Mariborze, Pilznie, Coimbrze, Vigo, Arras.

Rektor PŁ prof. Sławomir  Wiak z rektorem Uniwersytetu d’Artois prof. Pasquale Mammone Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak z rektorem Uniwersytetu d’Artois prof. Pasquale Mammone

foto: Sławomir Hausman

Rektor prof. Wiak to także doświadczony organizator życia akademickiego oraz animator współpracy nauki i biznesu. Uczestniczył w opracowywaniu interdyscyplinarnych programów rozwojowych, analiz i studiów strategicznych na poziomie regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

W 2016 roku prof. Wiak został wybrany rektorem PŁ. Wcześniej piastowane stanowiska z wyboru to: prorektor ds. edukacji PŁ (2012-2016), dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ (2008–2012). Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych.

 

Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Alessandra Volty, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem „Pro Patria” oraz Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego. Laureat 2 nagród Polskiej Akademii Nauk.

W grudniu 2017r. prof. Sławomir Wiak otrzymał tytuł doktora honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji.

 

Uniwersytet d'Artois jest uczelnią, w której kształci się ponad 11 tysięcy studentów w pięciu kampusach: Arras, Béthune, Douai, Lens i Liévin, w regionie Nord-Pas-de-Calais. Prowadzone na uczelni badania i kształcenie mają interdyscyplinarny charakter.