Izabela Witońska, Wydział Chemiczny

  Wspomnienie - Profesor Tadeusz Paryjczak (1932 –2019)

2020-01-10
Prof. Tadeusz Paryjczak
Jacek Szabela

30 października 2019 roku Senat Politechniki Łódzkiej podjął Uchwałę o nadaniu auli mieszczącej się w gmachu konferencyjno-dydaktycznym Alchemium Wydziału Chemicznego imienia prof. Tadeusza Paryjczaka. Jest to wyraz uznania dla wybitnych zasług Profesora, którego społeczność akademicka uczelni pożegnała w minionym roku.