Pierwsi doktoranci InterChemMed

18-10-2018

InterChemMed to projekt Politechniki Łódzkiej jako lidera oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na realizację projektu NCBiR przyznało w konkursie ponad 5 milionów złotych.

Czterdziestu doktorantów: 14 z PŁ, 6 z UŁ i 20 z UMed podjęło studia w różnych obszarach: naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. Zainteresowanie interdyscyplinarnymi studiami doktoranckimi było na tyle wysokie, że nie wszyscy kandydaci zostali przyjęci na pierwszy rok.

Dzięki współpracy promotorów z różnych uczelni rozprawy doktorskie będą pracami międzyobszarowymi. Doktoranci będą realizować prace np. na temat izotopowych metod autentykacji żywności i leków, opracowywać nowe metody obrazowania zmian nowotworowych, syntetyzować nowe bioaktywne substancje o potencjale leczniczym, czy badać możliwości zastosowania nowych materiałów w stomatologii.

Doktorantów wita prof. Małgorzata I. Szynkowska, kierownik projektu InterChemMed, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ. Doktorantów wita prof. Małgorzata I. Szynkowska, kierownik projektu InterChemMed, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ.

foto: Jacek Szabela

- Wykonywanie doktoratów z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii i analityki chemicznej, znacznie poszerza możliwości zatrudniania absolwentów InterChemMed-u w renomowanych koncernach przemysłowych, ośrodkach badawczych i uczelniach. Doktoranci będą mogli korzystać z unikatowej aparatury naukowo-badawczej trzech największych łódzkich uczelni oraz konsultować wyniki badań z wybitnymi ekspertami z różnych dyscyplin, co znacznie podniesie jakość przygotowywanych dysertacji – mówi prof. Małgorzata I. Szynkowska, kierownik projektu InterChemMed, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ.

Przez cztery lata uczestnicy projektu będą prowadzić badania z zastosowaniem nowoczesnych technik i rozwiązywać trudne, interdyscyplinarne problemy naukowe, dysponując możliwościami aparaturowymi: Wydziału Chemicznego PŁ, Wydziału Chemii UŁ oraz Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMedu.

Uczestnicy projektu otrzymają poza stypendium doktoranckim (1500 zł miesięcznie) także grant naukowy - 20 000 zł na realizację programu badawczego związanego z  rozprawą doktorską.

- Dzięki finansowaniu projektu ze środków NCBiR doktoranci, oprócz realizacji wspólnego programu studiów, będą także uczestnikami certyfikowanych szkoleń, wizyt studyjnych u pracodawców oraz szkół letnich, co ułatwi im dostosowanie się do rynku pracy, który jak to wszyscy doskonale wiemy, wraz z rozwojem technologii stawia przed młodymi coraz to wyższe wymagania – zaznacza prof. Piotr Paneth, kierownik studiów doktoranckich InterChemMed.

W inauguracji udział wzięły władze uczelni i partnerskich wydziałów, m.in.: prorektorzy ds kształcenia - prof. Grzegorz Bąk z PŁ i prof. Sławomir Cieślak z UŁ, prof. Małgorzata I. Szynkowska, dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ - dziekan Wydziału Chemii, prof. n.med. Jerzy Sokołowski - prodziekan Oddziału Stomatologicznego UMed. PŁ reprezentowali także: prodziekani - prof. Dariusz Bieliński, dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ oraz prof. Piotr Paneth, kierownik studiów doktoranckich InterChemMed i dr Maciej Szczepańczyk, kierownik biura projektu. Z UŁ obecna był  też  prodziekan dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ, a z UMed prodziekani - dr hab. n. med. prof. nadzw. Monika Łukomska – Szymańska i dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki.

Pierwszy wykład na temat InterChemMed ... i co dalej? wygłosił prof. Piotr Paneth z Wydziału Chemicznego PŁ.