Agnieszka Garcarek, Dział Promocji

  ISD - czas na rozwój naukowy

2021-09-17
dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ
arch. prywatne

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (ISD) PŁ działa od 2 lat, kształcąc w języku angielskim studentów z całego świata. Społeczność ISD stanowi około 200 młodych naukowców realizujących prace doktorskie w formule standardowej, wdrożeniowej oraz projektowej. O działalności IDS mówi jej dyrektor, dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ.  PŁ coraz bardziej dostępna

2021-09-01
Dr Dariusz Koperczak, kierownik projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” i prezes zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej
Karolina Zajkowska

Politechnika Łódzka realizuje wart ponad 15 000 000 zł projekt zwiększający dostępność uczelni dla studentów i pracowników. Trwający proces zmian organizacyjnych i architektonicznych przełoży się na podniesienie kompetencji kadry PŁ, dostosowanie kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie równości szans i niedyskryminacji.

   Nowa odsłona serwisu PŁ

2021-03-05
Nowa strona internetowa PŁ, przeglądanie na tablecie
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozumie, jak ważnym narzędziem w komunikacji jest strona internetowa. Podejmując prace na zmianą serwisu uczelni, zdecydowano, że nowa wersja będzie miała nie tylko inną szatę graficzną, ale też nawigację, treści oraz funkcjonalności. Bardzo ważnym etapem prac nad projektem były konsultacje ze społecznością akademicką.

   #EKOlogicznie z PŁ

2021-02-17
Informacja o pierwszym odcinku w cyklu

Nowy cykl popularnonaukowy na Politechnice Łódzkiej jest poświęcony ekologii. W spotkaniach odbywających się co dwa tygodnie eksperci z różnych dyscyplin radzą, jak stać się bardziej świadomym konsumentem, oczywiście prezentują również badania naukowe prowadzone na PŁ, służące środowisku. Inicjatywa cieszy się popularnością wśród widzów oraz zainteresowaniem ze strony mediów.  PŁ w projekcie ITER

2019-05-09
W Caracrache we Francji trwa budowa Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termojądrowego
ITER

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej uczestniczą w międzynarodowym zespole pracującym nad projektem eksperymentalnego reaktora termonuklearnego ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Badania zmierzają do pozyskiwania bezpiecznej i czystej energii w wyniku kontrolowanych reakcji termojądrowych w perspektywie 50 lat.