W gronie wybitnych młodych uczonych

04-07-2019

Dr hab. inż. Marta Gmurek z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ została wybrana do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Nowych 17 członków wybrano na czerwcowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Jak mówi dr hab. inż. Marta Gmurek

Dr hab. inż. Marta Gmurek Dr hab. inż. Marta Gmurek

foto: arch.prywatne

- Wybór na członka Akademii Młodych Uczonych to ogromne wyróżnienie oraz niesamowita szansa na rozwój naukowy oraz pozanaukowy. Jestem zaszczycona tym, że będę mogła reprezentować Politechnikę Łódzką. Mam zamiar aktywnie się zaangażować w działalność na rzecz popularyzacji nauki. W tym zakresie chcę skupić się na inżynierii chemicznej, polityce naukowej oraz promocji doskonałości naukowej.

 

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2012 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez młodych przedstawicieli nauki polskiej, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami. Badaczka z PŁ będzie pracować w Wydziale IV nauk technicznych PAN.

- Uważam, że należy popularyzować nauki techniczne w sposób, który spowoduje, że przyszli młodzi badacze wybiorą właśnie taki kierunek kariery naukowej. Bardzo chciałabym upowszechnić wśród młodych adeptów nauki wymianę akademicką związaną z rozwojem dydaktycznym, ale w szczególności naukowym. Wizyty w ośrodkach naukowych umożliwiają poszerzenie horyzontów i przeniesienie na „nasze podwórko” pozytywnych rozwiązań - dodaje.

 

Marta Gmurek w 2008 roku skończyła studia na specjalności technologie ochrony środowiska. Sześć lat później obroniła pracę doktorską, a w roku 2018 otrzymała stopień doktora habilitowanego.

Pracuje w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej. Dzięki programowi „Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi także badania naukowe na Uniwersytecie w Coimbrze.