Diamentowy chemik

17-07-2019

Inż. Stefan Cichosz z Wydziału Chemicznego PŁ został laureatem programu Diamentowy Grant 2019. To prestiżowy konkurs dla młodych naukowców, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureat z Politechniki Łódzkiej jest inżynierem nanotechnologii, a o tytuł magistra stara się na kierunku technologia chemiczna. Jego specjalizacją są materiały polimerowe.

Stefan Cichosz, laureat Diamentowego Grantu Stefan Cichosz, laureat Diamentowego Grantu

foto: Dział Promocji

Stefan Cichosz otrzymał Diamentowy Grant na badania dotyczące hydrofobizacji włókien celulozy na drodze ich hybrydowej modyfikacji chemicznej przy wykorzystaniu rozpuszczalników o różnej polarności oraz bezwodników kwasowych o odmiennych strukturach.

Jak mówi - Najpierw zostanie przeprowadzona kompleksowa charakterystyka włókien naturalnych wzbogacona o dokładne obliczenia statystyczne specjalnie dobranymi metodami analizy matematycznej. Na podstawie zebranych informacji zostaną wybrane próbki o przypuszczalnie skrajnej reaktywności, a następnie przeprowadzę ich modyfikację chemiczną. Co istotne, projekt odpowiada na bieżące potrzeby podyktowane przez zasady zrównoważonego rozwoju, jednocześnie celem jest też zwiększenie wykorzystania biopolimerów w przemyśle.

O laureacie

Stefan Cichosz jest beneficjentem m. in., stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednorazowego stypendium Fundacji PŁ i stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego. Wydział Chemiczny przyznał mu nagrodę im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą inżynierską pracę dyplomową zrealizowaną w roku 2017/2018. Otrzymał też nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej wydanej w 2018 r. oraz tytuł Studenta Roku 2017/2018 Wydziału Chemicznego.

Stefan Cichosz jest pierwszym autorem czterech z sześciu dotąd opublikowanych artykułów naukowych, które znaleźć można na łamach czasopism międzynarodowych o wysokim współczynniku oddziaływania.

O konkursie

W VIII edycji konkursu Diamentowy Grant zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Dotychczas ten prestiżowy grant otrzymało prawie 700 osób.

Laureaci z Politechniki Łódzkiej: Konrad Kacprzak (2012), Anna Stefaniuk (2013), Jarosław Jerzy Swaczyna, Marek Mateusz Balcerzak, Michał Piotr Lipian (2014), Filip Grapow (2015), Paweł Czapski, Dominik Banat, Szymon Wojciech Żaczek, Piotr Dominik Rakowski (2017), Marek Kazimierz Moczulski (2018), Stefan Cichosz (2019).