Małgorzata Spodenkiewicz, Centrum Kształcenia Międzynarodowego