Życie Uczelni nr 148  Politechnika Łódzka 8. uczelnią w Polsce

2019-06-13
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak z dyplomem za 8. miejsce w rankingu. Obok prorektor ds. Studenckich dr hab. Anna Siwik, prof. AGH oraz prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW
Bohdan Macukow

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła 12 czerwca wyniki jubileuszowego, 20. zestawienia Rankingu Szkół Wyższych. W klasyfikacji ogólnej Politechnika Łódzka awansowała aż o 4 miejsca - z 12. na 8. Tym samym trzeci rok z rzędu odnotowała awans w tym opiniotwórczym rankingu. O jedno miejsce do góry - na 5. pozycję - nasza uczelnia przesunęła się również w grupie uczelni technicznych.

   Trzykrotne podium dla Raptorsów

2019-06-12
W czasie Droniady 2019. Przygotowania do startów.
zespół Raptors

 

Zespół Raptors ze Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR zajął 3. miejsce w czerwcowych zawodach Droniada 2019. Konkurs dla zespołów akademickich związany był z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji w misjach specjalnych.

 
  Kolejni absolwenci FAMI

2019-06-10
Uczestnicy i organizatorzy drugiej edycji FAMI
Anna Gryszkiewicz

Uroczystość zamknięcia II edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI) - jednej ze sztandarowych inicjatyw Politechniki Łódzkiej - odbyła się 8 czerwca 2019 r. w auli IFE. Jest ona współtworzona z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).  #pekaocoders w PŁ

2019-06-10
Uczestników hackathonu wspierali mentorzy z PŁ i bnaku Pekao

W Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyła się (7-9 czerwca 2019 r.) łódzka edycja hackathonu Pekao Coders (#pekaocoders). W trwających ponad 48-godzin zmaganiach wystartowały 4 zespoły złożone ze studentów i doktorantów, a także licealistów i pracowników firm IT.

   Wicemistrzostwo w piłce nożnej

2019-06-07
O tytule wicemistrza zadecydowały rzuty karne

Zespół Politechniki Łódzkiej po zdobyciu Akademickiego Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w piłce nożnej mężczyzn i udanym występie w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski znalazł się w grupie 16 najlepszych zespołów akademickich. Z finałów wrócił z tytułem wicemistrza w typie uczelni technicznych, zajmując miejsca 9-12 w klasyfikacji generalnej.

 

  Zarządzanie marką smart city

2019-06-06
Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskała stypendium na realizację projektu Place branding (r)evolution - the management of the smart city’s brand w ramach I edycji Programu im. Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Nowe władze ZNP

2019-06-04
logo

W czasie Konferencji sprawozdawczo-wyborczej delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej wybrano nowe władze Związku. Prezesem na kadencję 2019-2024 została Barbara Kościelniak-Mucha.

Wybrano też nowych członków Rady ZNP w PŁ, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na V Krajową Konferencję SzWiN ZNP.  AMP w lekkiej atletyce

2019-05-31
mat. prasowe

W Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce zorganizowanych w Łodzi udział wzięło ponad 1300 zawodniczek i zawodników, reprezentujących nie tylko 84 uczelnie, ale również kluby zrzeszone w AZS. Zawody obserwowali trenerzy reprezentacji Polski oraz szefowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Jakie sukcesy odnieśli zawodnicy Politechniki Łódzkiej?

   Wavy zbiera "kokosy"

2019-05-31
lokalizator dla nurków

Po sukcesach w konkursie Imagine Cup projekt Wavy jest cały rozwijany przez projektantów - studentów Politechniki Łódzkiej. Ostatnio otrzymał nagrodę w konkursie organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą.
  Nowa Olimpiada

2019-05-31
Centrum Językowe PŁ

Centrum Językowe PŁ organizuje I edycję Olimpiady Języka Angielskiego z elementami języka technicznego dla szkół średnich LangTech. Jej celem jest rywalizacja służąca podniesieniu poziomu wiedzy z języka angielskiego wzbogaconego o elementy języka technicznego.
  Nominacje profesorskie

2019-05-30
logotyp PŁ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 27 maja akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z Politechniki Łódzkiej nominacje otrzymało dwoje naukowców z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym - prof. Barbara Błażejczyk-Okolewska i prof. Przemysław Perlikowski.

   Tydzień juwenaliów Politechniki Łódzkiej

2019-05-27
mat. promocyjny

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej po raz kolejny organizuje Juwenalia Politechniki Łódzkiej. To świetna okazja do zabawy i świętowania przed sesją egzaminacyjną, najcięższym okresem w roku akademickim.. Finałem tygodnia wydarzeń promujących kulturę studencką będą dwa dni koncertów w kampusie Politechniki Łódzkiej. Tegoroczne hasło juwenaliowe: W Łodzi magię się studiuje, Polibuda dziś baluje.

 
  Urodziny Politechniki Łódzkiej

2019-05-24
74. rocznicę powstania PL świętowano uroczystym poziedzeniem Senatu
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka świętowała 74. urodziny Uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obecny był Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Święto miało dwie odsłony. Senat tradycyjnie zebrał się w auli Sołtana, a wydarzeniem specjalnym było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję dla Wydziału Chemicznego.

   Nagrody na urodziny

2019-05-24
Najlepszy Absolwent 2018 roku - mgr inż. Filip Mikołajczyk
Jacek Szabela

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono kilkunastu studentów i absolwentów, którzy otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach. Naukowcom wręczono Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej.
  Dźwiękowa wizytówka PŁ

2019-05-23
Prezent dla SR Żak od klubu PŁazik
Jacek Szabela

Studenckie Radio Żak to najstarsza w Polsce rozgłośnia akademicka. W tym roku świętuje swoje 60. urodziny. Radio wyszkoliło szereg znanych dziś dziennikarzy, wielu z nich było obecnych na uroczystej Gali inaugurującej urodziny Żaka. Włączyli się też do realizacji 60-godzinnej urodzinowej ramówki, która rozpoczęła się 17 maja o godzinie 15:00 a zakończyła 20 maja o 3:00.  30 milionów z programu POWER

2019-05-21
mat. promocyjny
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozpocznie realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na prowadzone działania uczelnia otrzyma niemal 30 milionów złotych dofinansowania, po około 15 milionów na każdy z projektów. Ich realizacja rozpocznie się w lipcu 2019 roku i potrwa cztery lata. Projekty skierowane są do studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Będą one dotyczyć programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.  Laureat stypendium START

2019-05-17
logo sponsora stypendium START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 100 laureatów stypendiów START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Młodym badaczem z Politechniki Łódzkiej, który otrzyma finansowe wsparcie jest dr Paweł Latosiński z Instytutu Automatyki.  Dzień promocji

2019-05-15
Aula im. A.Sołtana wypełniła się po brzegi
Jacek Szabela

Choć maj bywa często nazywany miesiącem matur, to w Politechnice Łódzkiej jest to miesiąc świętowania przez całą społeczność uczelni. Senat dwukrotnie spotyka się na uroczystych posiedzeniach, a studenci bawią się na juwenaliach, w tym roku pod hasłem W Łodzi magię się studiuje, Polibuda dziś baluje. Pierwsze majowe posiedzenie Senatu odbyło się z okazji promocji doktorskich.

 
  Inteligentne ule w kampusie PŁ

2019-05-10
logo projektu

W czasie ostatnich 20 lat odnotowano dramatyczny spadek populacji pszczoły miodnej (Apis Mellifera), w szczególności w Ameryce Północnej, Chinach i większości krajów Europy. Choć głównej przyczyny tej sytuacji upatruje się w intensywnym rolnictwie i masowym stosowaniu pestycydów, to nie do końca jednak wiadomo, czym to zjawisko jest spowodowane. Na wydziale EEIA powstał zespół, który pracuje nad wczesnym wykrywaniem chorób pszczelich rodzin i nad monitorowaniem warunków ich życia realizując projekt Intelligent Hive.  PŁ w projekcie ITER

2019-05-09
W Caracrache we Francji trwa budowa Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termojądrowego
ITER

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej uczestniczą w międzynarodowym zespole pracującym nad projektem eksperymentalnego reaktora termonuklearnego ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Badania zmierzają do pozyskiwania bezpiecznej i czystej energii w wyniku kontrolowanych reakcji termojądrowych w perspektywie 50 lat.

  Mamy nowy Regulamin Studiów

2019-05-08
mat. promocyjny

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił 24 kwietnia 2019 r. treść nowego Regulaminu Studiów, który obowiązywać będzie od 1 października 2019 r. Jest to ważny element wdrażania reformy szkolnictwa wyższego w naszej uczelni i stanowi formalne wypełnienie zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa Ustawa wygasza z dniem 30 września 2019 r. funkcjonowanie dotychczas obowiązujących regulaminów i zobowiązuje uczelnie do przyjęcia nowych, zgodnych z Ustawą.  Łódzki Test Informatyków

2019-05-07
Plakat Łódzkiego Testu Informatyków

Swoje umiejętności w dziedzinie IT sprawdzało 220 studentów trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Wyniki Łódzkiego Testu Informatyków poznaliśmy na uroczystości wręczenia nagród zorganizowanej w sali kinowej Centrum Technologii Informatycznych PŁ.

   Po co ta matematyka

2019-05-06
Gadżety konferencji
Gertruda Gwóźdź-Łukawska

Na Wydziale EEIA odbyła się pierwsza Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp. Studenci drugiego i trzeciego roku przedstawiali zastosowania matematyki „pierwszakom”. Było to kolejne, po Dniu Wydziału EEIA, wydarzenie przygotowane przez studentów dla studentów. Tym razem położono nacisk na ich rozwój naukowy.

   Politechnika Łódzka w International Visibility Project

2019-04-26
logo projektu

Podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie powinno z czasem znaleźć swoje odbicie w pozycji w polskich uczelni w światowych rankingach akademickich. Głębszemu zrozumieniu specyfiki tych rankingów i właściwemu ukierunkowaniu wysiłków uczelni służy International Visibility Project (IntVP). Do udziału w tym projekcie zaproszono 20 najlepszych szkół akademickich, w tym Politechnikę Łódzką.  Pierwszy konkurs o status uczelni badawczej

2019-04-26
mat. promocyjny

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszy konkurs w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza. Ma on wyłonić najlepsze polskie uczelnie - te, które będą konkurencyjne na europejskim i światowym rynku badań i edukacji akademickiej. Politechnika Łódzka jest wśród 20 szkół wyższych, które spełniają kryteria udziału w konkursie, jedną z sześciu uczelni technicznych.

  Piłkarze z PŁ najlepsi w województwie

2019-04-25
Nagrodą za zwycięstwo były medale i puchar
Sławomir Ścieszko

Akademickie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w piłce nożnej mężczyzn odbyły się na boisku CHKS. Zespół Politechniki Łódzkiej zajął pierwsze miejsce i awansował do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski zaplanowanych w połowie maja w Warszawie. MVP zawodów został Marcin Kacela z PŁ.

 
  Zbigniew Boniek w PŁ

2019-04-16
Zbigniew Boniek oraz Fernando Morientes gościli w sali widowiskowej PŁ
Ewa Chojnacka

Na ponad miesiąc przed meczem inaugurującym mistrzostwa świata w piłce nożnej U-20 prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz Fernando Morientes, były napastnik Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, odwiedzili Łódź. Na stadionie Widzewa Łódź zaprezentowali główne trofeum imprezy - Puchar FIFA. Po tym wydarzeniu przyjechali do Politechniki Łódzkiej na spotkanie ze studentami i pracownikami uczelni.

   Wręczono Łódzkie Eureka

2019-04-16
Logo

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki ogłaszani są laureaci konkursu wyróżniającego twórców działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi przyznaje honorową statuetkę Łódzkie Eureka w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.
  Poznaj miejsce pracy Mamy i Taty

2019-04-16
Jacek Pacyniak pokazując proces odlewania wystąpił w stroju budzącym podziw i respekt dzieci
Jolanta Niedzielska

„Solidarność” PŁ każdego roku organizuje atrakcyjne imprezy dla członków związku i ich pociech. Warto zwrócić uwagę na cykl warsztatów dedykowany dzieciom.  Hałas w mieście

2019-04-15
Pomiary hałasu na ulicy Wólczańskiej
labNOISE

Hałas jest jednym istotniejszych problemów środowiskowych, z jakim borykają się współczesne miasta, które stawiają na rozwój zrównoważony i chcą zapewnić mieszkańcom właściwą jakość życia i zdrowia. Współpracy skierowanej na rzecz rozpoznania, ograniczenia i redukcji hałasu w naszym mieście służyć mają działania Politechniki Łódzkiej i Urzędu Miasta Łodzi, o których mowa w podpisanym liście intencyjnym.


  Projekty dla medycyny

2019-04-11
Badania prowadzi zespół naukowców z Wydzialu Chemicznego

Prof. Beata Kolesińska z Instytutu Chemii Organicznej PŁ została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości. Nagroda została przyznana za realizację projektu NCN Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych oraz projektu Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania finansowanego z funduszy europejskich w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Prof. Beata Kolesińska pisze o wyróżnionych projektach.  Na rzecz kompleksowych badań przemysłowych

2019-04-09
Stanowisko do badań

Politechnika Łódzka po raz kolejny otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymał projekt Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej.


  Moja przygoda z mobilnością

2019-04-03
W czasie warsztatów
arch. autorki

Wyjazd do Normandii był spełnieniem moich marzeń. Dzięki programowi Erasmus+ miałam możliwość reprezentowania Politechniki Łódzkiej na szkoleniu „1st International Staff Week: Understanding International Attractivity”. Szkolenie miało na celu zintegrowanie uczestników z różnych stron świata i zapoznanie ich z tematem międzykulturowości. Tym artykułem chcę zachęcić do starania się o zdobywanie tego typu doświadczeń.

 
  Najlepsi w PŁ

2019-03-29
Sebastian Górecki odebrał czek z rąk wicepremiera Jarosława Gowina, rektora prof. Sławomira Wiaka i przedstawiciela fundatora ŁSSE
Filip Podgórski

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Fundację PŁ jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów otrzymało 12 laureatów.

   Rada Politechniki Łódzkiej

2019-03-28
logotyp PŁ

Rada uczelni jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat uczelni wybrał skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. Jej kadencja trwać będzie do końca 2020 r. Rada musi rozpocząć działanie jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu PŁ.

 

 
  Dla seniorów

2019-03-26
Porozumienie podpisali: prezydent Hanna Zdanowska i prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński. Obok dyrektorka UTW Agnieszka Stołecka.
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Prezydent Hanna Zdanowska i prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński podpisali porozumienie o współpracy Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) i Miasta Łodzi, dotyczące wspólnych działań na rzecz wieloaspektowego rozwoju społeczności seniorów. Po uroczystości prezydent Zdanowska wygłosiła wykład dla słuchaczy UTW.
  Wizyta Ambasadora Senegalu

2019-03-21
Ambasador Senegalu Amadou Dabo rozmawiał z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem o przyszłej współpracy
Jacek Szabela

Ambasador Republiki Senegalu w Polsce Pan Amadou Dabo złożył wizytę w Politechnice Łódzkiej. Spotkał się z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. Dorotą Piotrowską. Francuskojęzyczny kraj Afryki Zachodniej może wkrótce stać się kolejnym partnerem naszej uczelni na tym kontynencie.

   Kształcenie uczniów z cyberbezpieczeństwa

2019-03-18
sygnatariusze porozumienia, od lewej: Sebastian Chwałek-wiceprezes zarządu PGZ, Tomasz Zdzikot-sekretarz stanu w MON, Marcin Kosiorka-starosta łowicki, prof. Sławomir Wiak-rektorPŁ
żródło:MON

Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zawarło porozumienie dotyczące uruchomienia pilotażowego programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa.