Rada IROs Forum w Łodzi

12-06-2017

W czasie dwudniowego posiedzenia Rady IROs Forum szefowie biur współpracy międzynarodowej polskich uczelni spotkali się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

IROs Forum (International Relations Offices Forum) powstało w 2008 roku i obecnie tworzy je 20 uczelni. Uczelnią przewodniczącą Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki, który gościł obrady pierwszego dnia. Podczas kilku sesji członkowie omawiali między innymi strategię na rok 2017/2018.

Podczas spotkania w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, w którym wziął udział prof. Grzegorz Bąk, prorektor ds. kształcenia, skupiono się na temacie współpracy uczelni z władzami samorządowymi oraz rozwoju internacjonalizacji akademickiej w powiązaniu ze strategią rozwoju miast. Zastępca dyrektora IFE, dr inż. Dorota Piotrowska wskazała, że władze Łodzi coraz chętniej włączają się w życie naszej uczelni i chcą wspierać misję pogłębiania procesu internacjonalizacji w PŁ, co ma dla uczelni kluczowe znaczenie. Potwierdził to dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ – Adam Pustelnik. Podkreślił, że w dużej mierze od samej uczelni zależy, czy zagraniczne firmy będą chciały inwestować w naszym mieście, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy dla inżynierów.

Działaniem, które - zdaniem dyrektora Pustelnika - uczelnia musi podejmować dla zwiększenia zatrudnialności absolwentów jest współpraca z przedsiębiorstwami w procesie kształtowania programów studiów. Adam Pustelnik wskazał także, że konieczne jest aby kadra akademicka dobrze znała realia funkcjonowania przemysłu.