Projekt „MEGAFON” zakończony

10-06-2017

Trwający ponad trzy miesiące projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe” zakończył się piknikiem w Instytucie Fizyki PŁ.

Projekt realizowany przez Wydział Chemiczny we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE miał za zadanie popularyzować badania naukowe i ich zastosowanie. Wzięło w nim udział niemal stu uczniów z gimnazjów: w Zgierzu (nr 1) i w Łodzi (nr 29 i 38). Wykłady, laboratoria i zajęcia projektowe pobudzały zainteresowanie nauki ścisłymi i jednocześnie doskonaliły umiejętności językowe oraz pracy zespołowej.

W projekcie Megafon wzięło udział niemal 100 uczniów W projekcie Megafon wzięło udział niemal 100 uczniów

foto: Rafał Ledzion

Przez cały kwartał uczniowie pracowali w grupach nad mini projektami, których tematy wylosowali podczas pierwszych zajęć Team Building & Communication Skills. Każdy z 18 zespołów z pomocą nauczycieli-mentorów przez kolejne tygodnie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi np. GPS, leków i antybiotyków czy metali ciężkich.

Efekty pracy młodzi „studenci” przedstawili podczas pikniku podsumowującego projekt. W ramach konkursu każdy z zespołów prezentował infograficzny plakat obrazujący krótką historię danego wynalazku, jego działanie i najważniejsze zastosowania. Prace oceniała komisja, w której byli między innymi: dziekani prof. Małgorzata Szynkowska i prof. Piotr Liczberski oraz wicedyrektor IFE mgr Paweł Hillebrandt.

Prace oceniała komisja, w której byli między innymi: dziekani prof. Małgorzata Szynkowska i prof. Piotr Liczberski Prace oceniała komisja, w której byli między innymi: dziekani prof. Małgorzata Szynkowska i prof. Piotr Liczberski

foto: Rafał Ledzion

Jurorzy wybrali zwycięską drużynę z każdego z gimnazjów biorących udział w projekcie. Jak się okazało było to zadnie bardzo trudne, bowiem uczestnicy wykazali się niezwykłą wiedzą, pomysłowością i starannością w przygotowaniu prezentacji. Główne nagrody zdobyły drużyny pracujące nad zagadnieniami: Folia bąbelkowa, Promieniotwórczość, a zdrowie i życie ludzi oraz Metale, które zmieniły świat. Nagrodę publiczności zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, która pracowała nad tematem GPS. Oczekiwanie na werdykt jury urozmaiciły pokazy kół naukowych PŁ.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie, młodzież miała możliwość zapoznania się z atmosferą uczelni. Być może część uczestników w przyszłości zasili szeregi studentów PŁ.

Projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe” był współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy.