Aneta Tomczak, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Nagroda Ministra Rozwoju dla architektów z PŁ

2020-02-24
Nagrodzony zespół z PŁ, od lewej: mgr inż. arch. Andrzej Makowski, dr inż. arch. Aneta Tomczak, wiceminister Rozwoju Robert Nowicki, dr inż. arch. Robert Warsza

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki - dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrodę przyznano za Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno–fabrycznych w Łodzi.  Nagroda Ministra Rozwoju za dyplom z architektury

2020-02-24
Fragment nagrodzonej pracy

Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.

Nagrodę otrzymała mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę dyplomową Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line, której promotorem jest dr inż. arch. Aneta Tomczak.