Aneta Tomczak, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Nagroda SARP FR dla studenta architektury z PŁ

2023-05-17
Nagrodzony projekt dyplomowy w konkursie Société des Architectes Polonaise in France
inż. arch. Robert Machura

Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji z siedzibą w Paryżu (Société des Architectes Polonais en France) przyznało doroczną nagrodę PRIX SARP FR 2023 za najciekawszy projekt dyplomowy inżynierski 2022 roku obejmujący problematykę architektoniczną. Podwójnym laureatem konkursu został inż. Robert Machura, absolwent kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej.

   Instytut Architektury i Urbanistyki na Europejskim Forum Gospodarczym

2023-02-16
Instytut Architektury i Urbanistyki na Europejskim Forum Gospodarczym
arch. autorek

Europejskie Forum Gospodarcze to platforma spotkań, na których praktycy biznesu i przedstawiciele świata nauki podejmują tematy dotyczące innowacyjności i konkurencyjności, nowych technologii, innowacji czy zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze światem nauki Forum jest okazją do odnajdywania innowacji, przekazywania doświadczeń oraz budowania nowych relacji naukowo-biznesowych. Wśród jednostek Politechniki Łódzkiej uczestniczących w tym wydarzeniu, które miało już swoją XV edycję, był także Instytut Architektury i Urbanistyki.  Nagroda Ministra Rozwoju dla architektów z PŁ

2020-02-24
Nagrodzony zespół z PŁ, od lewej: mgr inż. arch. Andrzej Makowski, dr inż. arch. Aneta Tomczak, wiceminister Rozwoju Robert Nowicki, dr inż. arch. Robert Warsza

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki - dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrodę przyznano za Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno–fabrycznych w Łodzi.  Nagroda Ministra Rozwoju za dyplom z architektury

2020-02-24
Fragment nagrodzonej pracy

Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.

Nagrodę otrzymała mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę dyplomową Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line, której promotorem jest dr inż. arch. Aneta Tomczak.