Nagroda SARP FR dla studenta architektury z PŁ

17-05-2023

Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji z siedzibą w Paryżu (Société des Architectes Polonais en France) przyznało doroczną nagrodę PRIX SARP FR 2023 za najciekawszy projekt dyplomowy inżynierski 2022 roku obejmujący problematykę architektoniczną. Podwójnym laureatem konkursu został inż. Robert Machura, absolwent kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej.

 

 

W tegorocznym konkursie brało udział siedemnaście projektów dyplomowych z Polski, z wydziałów kształcących architektów na politechnikach: Krakowskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Białostockiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania z Warszawy.

W tym roku Jury Konkursu przyznało nagrodę SARP FR 2023, jedno wyróżnienie honorowe oraz po raz pierwszy dyplom specjalny „Prix Public” przyznany przez wszystkich członków SARP FR.  

Ambasador Jerzy Jacek Baurski – Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu, dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak – Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ,  inż. arch. Robert Machura - laureat PRIX SARP FR 2023 Ambasador Jerzy Jacek Baurski – Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu, dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak – Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ, inż. arch. Robert Machura - laureat PRIX SARP FR 2023

foto: arch. autorki

Inż. Robert Machura otrzymał wyróżnienie za pracę dyplomową I stopnia obejmującą projekt: „Muzeum Kultury Japońskiej w Łodzi” wykonany pod kierunkiem prof. arch. Bolesława Stelmacha. Dodatkowo przyznano mu nagrodę specjalną „Prix Public”. Jest to szczególne wyróżnienie będące wynikiem głosowania internetowego przez środowisko architektoniczne we Francji.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 maja 2023 roku w Wyższej Szkole Architektury w Strasburgu, w ramach Architektonicznych Spotkań Europejskich.

Laureaci oraz promotorzy prac byli również gośćmi Ambasadora w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.

Inż. arch. Robert Machura - laureat PRIX SARP FR 2023 oraz arch. Thaddée F. Novak – Prezes Société des Architectes Polonaise in France Inż. arch. Robert Machura - laureat PRIX SARP FR 2023 oraz arch. Thaddée F. Novak – Prezes Société des Architectes Polonaise in France

foto: arch. autorki

Walory projektu

Kapituła Konkursowa wyróżniła projekt za nowatorskie rozwiązania przestrzenne, innowacyjność oraz bardzo dobre wkomponowanie brył budynku w otaczający krajobraz miejski. „Prix Public” przyznano za ciekawą wizję architektoniczną i rozwiązania materiałowe.

Nagrodzony projekt budynku Muzeum Kultury Japońskiej w Łodzi przybliżył bogactwo i złożoność kultury tego kraju, ukazując jednocześnie oddziaływanie dziedzictwa kulturowego Japonii na współcześnie powstającą architekturę. Autor poszukiwał powiązań oraz w twórczy sposób interpretował kulturę materialną, symboliczną oraz społeczną, tworząc tym samym złożoną opowieść o Japonii i jej estetyce. Takie podejście doprowadziło do powstania projektu budynku silnie osadzonego w japońskiej kulturze i równocześnie powiązanego z zielonym obszarem łódzkich błoni. Projekt podkreślił jak ważny w procesie tworzenia jest kontekst kulturowy i historyczny, który może stać się głównym czynnikiem definiującym formę projektowanego budynku.