Radosław Wojtczak, pełnomocnik rektora ds. projektów naukowo-badawczych