Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

07-07-2017

Politechnika Łódzka była gospodarzem wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji.

Spotkanie, które prowadził prof. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki, dotyczyło rozwoju energetyki konwencjonalnej przy wykorzystaniu paliw kopalnych, nowych systemów dystrybucji i magazynowania energii oraz energii odnawialnej. Dyskutowano nad problemem strat energii, zarządzania innowacyjnego i prośrodowiskowego. Omawiany był również problem ochrony środowiska w zakresie redukcji pyłów, w tym zawartych w nich metali ciężkich, a w rozmowach na ten temat nawiązano do doświadczeń płynących ze wspólnego projektu Elektrowni Bełchatów i Politechniki Łódzkiej.

Ze strony Komisji Europejskiej w spotkaniu uczestniczyli: Yoomi Renström - przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) Europejskiego Komitetu Regionów oraz Matthijs Soede, Pia Laurila, Matteo Luigi Bianchi, Hicham Imane, którzy reprezentowali różne wydziały Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Do dyskusji, obok naukowców Politechniki Łódzkiej, zaproszono także przedstawicieli z PGE GiEK S.A. oraz z Urzędu Marszałkowskiego.