Fotografie Lwa Daszkiewicza

23-04-2018

W Centrum Współpracy Międzynarodowej otwarto 20 kwietnia wystawę fotografii Lwa Daszkiewicza, twórcy narodowości białoruskiej i polskiej.

Ekspozycja pod tytułem Światło i Cień składa się z 40 fotografii i jest efektem badań etnograficznych przeprowadzonych przez autora na początku XX wieku na terenie obecnej Białorusi, w miejscu gdzie współistniała mieszanka kultury białoruskiej, polskiej, rosyjskiej i żydowskiej.

Fotografie Lwa Daszkiewicza Fotografie Lwa Daszkiewicza

foto: Filip Podgórski

 

Lew Daszkiewicz był światowym prekursorem fotografii piktoralnej - fotografii malarskiej.

Organizacja wystawy w Centrum Kształcenia Międzynarodowego była możliwa dzięki współpracy z Narodowym Muzeum Historycznym z Mińska oraz Ministerstwa Kultury Republiki Białorusi. Zdjęcia można oglądać przez miesiąc.

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Aleksandr Czesnowski - zastępca Ambasadora Republiki Białorusi w Polsce, Konsulowie Honorowi Republiki Albanii oraz Węgier oraz przedstawiciel Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białorusi z Mińska. Władze uczelni reprezentował prorektor prof. Ireneusz Zbiciński.