Spotkanie z KGHM

06-07-2017

Przedstawiciele pięciu spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spotkali się w Politechnice Łódzkiej z dyrektorami instytutów i katedr uczelni.

W Politechnice Łódzkiej gościli na zaproszenie rektora prof. Sławomira Wiaka przedstawiciele Zarządów: Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.; INOVA Sp. z o.o. z Lublina, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo Rozwojowe z Wrocławia; BIPROMET S.A. z Katowic i KHGM ZANAM S.A. z Polkowic.

W czasie spotkania W czasie spotkania

foto: Jacek Szabela

Podczas spotkania została przedstawiona oferta współpracy dotycząca projektów naukowo badawczych Politechniki Łódzkiej adresowana do poszczególnych spółek Grupy KGHM, natomiast  przedstawiciele spółek przedstawili obszary i projekty innowacyjne, które chcą rozwijać we współpracy z naszą uczelnią. Rozmowy obejmowały udział naukowców oraz Politechniki Łódzkiej jako konsorcjanta we wspólnych projektach, w tym międzynarodowych. KGHM Polska Miedź jest jednym z liderów europejskiego programu Horyzont 2020.