Partner z branży lotniczej

06-07-2017

Politechnika Łódzka i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podpisały 5 lipca porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

Otwiera ono perspektywy dla wspólnych inicjatyw jednej z wiodących firm europejskich branży lotniczej z uczelnią, której naukowcy posiadają know-how w zakresie prowadzonej przez tę firmę działalności.

Porozumienie przewiduje współpracę przy realizacji innowacyjnych projektów naukowo badawczych poświęconych tematyce istotnej dla obu stron. Obszary tej współpracy to m.in. zagadnienia związane z kompozytami i odlewnictwem, mechatronika, automatyka i robotyka; systemy informatyczne oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Partnerzy uzgodnili również podjęcie działań związanych z kształceniem w formule studiów dualnych, staży dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej oraz utworzenie dedykowanych kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom Wojskowych Zakładów Lotniczych. Inicjatywa skierowana jest do pracowników tej firmy jak i studentów Politechniki Łódzkiej.

Porozumienie podpisali: Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak, oraz Marcin Nocuń, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny i Jarosław Gawryś, Członek Zarządu-Dyrektor Marketingu i Rozwoju.