Marek Lefik, Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich

  Nagroda za doktorat

2018-09-18
Od lewej: prof. Alojzy Szymański – Prezydent PKG oraz prof. Eugeniusz Dembicki – Honorowy Prezydent PKG, dr inż. Patrycja Baryła, prof. Marek Lefik – promotor doktoratu
Zdzisław Skutnik

Dr inż. Patrycja Baryła z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zdobyła Nagrodę Specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki (PKG) im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą, obronioną w 2017 roku pracę doktorską.

   Wspomnienie - Tadeusz Wilczyński (1941-2018)

2018-05-05
Dr inż. Tadeusz Wilczyński
arch.prywatne

Dr inż. Tadeusz Wilczyński pracował w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich przez 42 lata. Był znakomitym inżynierem praktykiem i naukowcem. Był niezastąpiony jako nauczyciel i wychowawca zarówno studentów, jak i nas wszystkich, młodszych kolegów z Katedry. Jego pracę przerwała nieuleczalna choroba.