Łukasz Szymański, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  20. edycja ISEF

2021-11-08
W czasie otwarcia konferencji, rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prof. Sławomir Wiak, przewodniczący Naukowego Komitetu Sterującego
Łukasz Szymański

Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów świata. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnetycznego. Organizacja jubileuszowej edycji została przyznana Instytutowi Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

   Dyplomy z paszportem na przyszłość

2021-03-30
Obrony odbyły się oczywiście online
arch. autora

Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w firmie. Pierwsze obrony prac dyplomowych inżynierskich potwierdziły zalety i celowość dualnej edukacji prowadzonej we współpracy z firmą.