20. edycja ISEF

08-11-2021

Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów świata. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnetycznego. Organizacja jubileuszowej edycji została przyznana Instytutowi Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

 

 

Sympozjum ISEF organizowane jest co 2 lata, już niemal od pól wieku. Pierwsze odbyło się 1974 r. w Uniejowie i dało początek cyklicznym spotkaniom, które szybko zyskały światową renomę. Konferencje odbywały się dotychczas w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Macedonii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji i Słowenii.

Nacisk na aplikacje

Konferencja ISEF podejmuje tematykę aplikacyjną związaną głównie z teorią pola elektromagnetycznego i zaawansowanymi obliczeniami w elektrotechnice, maszynami elektrycznymi, transformatorami, systemami mikroelektromechanicznymi, elektromagnetyzmem i zjawiskami elektromagnetycznymi w urządzeniach elektrycznych, optymalizacją i projektowaniem wspomaganym komputerowo, badaniami, projektowaniem i obliczaniami niszczącymi, nanomateriałami. Z każdą edycją program jest rozszerzany zgodnie z trendami światowego rozwoju techniki.

Sympozja ISEF gromadzą międzynarodową społeczność naukowców, inżynierów i projektantów. Spotkania przyczyniają się do współpracy i wymiany informacji pomiędzy światem nauki i gospodarką oraz do nawiązywania międzynarodowej współpracy naukowo-gospodarczej.

Tematyka ISEF 2021

W tegorocznej jubileuszowej edycji Naukowy Komitet Sterujący z jego przewodniczącym prof. Sławomirem Wiakiem uznał za priorytetowe zagadnienia wymianę doświadczeń i omówienie najnowszych osiągnięć w zakresie modelowania i symulacji, systemów sterowania, testowania, pomiarów, monitorowania, diagnostyki i zaawansowanej metodologii oprogramowania w zastosowaniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów mechatronicznych.

Tematyka obejmowała też zagadnienia tak ważne dla polskiej gospodarki jak sieci telekomunikacyjne, elektromobilność, pojazdy elektryczne i rozwój maszyn elektrycznych.

W międzynarodowym gronie przedstawiono 78 referatów wybranych przez Komitet Międzynarodowy. W wykładach plenarnych profesorowie: Paolo Di Barba, Andrzej Krawczyk, Ewa Korzeniewska, Maria Evelina Mognaschi i Sławomir Wiak przedstawili osiągnięcia związane z dziedziną modelowania.

W wyniku głosowania Komitet Sterujący konferencji zadecydował, że kolejna edycja ISEF odbędzie się w 2023 r. w Pawii (Włochy).