Dyplomy z paszportem na przyszłość

30-03-2021

Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w firmie. Pierwsze obrony prac dyplomowych inżynierskich potwierdziły zalety i celowość dualnej edukacji prowadzonej we współpracy z firmą.

 

 

Wspólne studia rozpoczęły się w 2018 r. Były one zwieńczeniem kilkuetapowego procesu rekrutacji. Studenci rozpoczęli program kształcenia istotnie wzbogacony o aspekty praktyczne, realizowane na zajęciach z ekspertami z przemysłu.

W obronach uczestniczyło 9 studentów programu studiów prowadzonych w formule dualnej, ich promotorzy i opiekunowie pomocniczy z BSH, odpowiedzialni za realizację praktycznej części pracy dyplomowej oraz przedstawiciele kierownictwa firmy. Zdaniem nauczycieli i specjalistów z BSH studenci z zaangażowaniem rozwiązywali postawione im problemy, wykazując przy tym, innowacyjne podejście do tematu oraz ponadprzeciętne kompetencje. Znalazło to odzwierciedlenie w końcowych ocenach na dyplomach.

Tematy prac odpowiadały potrzebom firmy. Studenci projektowali system kontroli cykli prań i stanowisko testujące zawory wody stosowane w pralkach automatycznych. Pracowali nad alternatywnymi metodami wizualizacji informacji w urządzeniach gospodarstwa domowego, budowali stanowiska pomiarowe do dynamicznych badań wytrzymałościowych komponentów z tworzyw sztucznych oraz stanowisko do badania przepływu pompy kondensatu. Jedna z prac poświęcona była symulacji czujników w automatycznym systemie testowania oprogramowania zmywarek.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik docenia realizację studiów w bliskim kontakcie z partnerem gospodarczym. Jego zdaniem ten sposób edukacji powinien być kontynuowany i objąć kolejne roczniki oraz inne kierunki. Zaznaczył, że możliwość odbywania części studiów w siedzibie firmy, szczególnie tak znaczącej jak BSH jest ogromnym atutem w dynamicznym rozwoju zawodowym absolwentów.

– Politechnika docenia współdziałanie z dużymi firmami z naszego regionu. Wykorzystanie potencjału naszych naukowców i możliwości przemysłu, który dysponuje najnowszymi technologiami będzie prowadzić do wzajemnych korzyści – podkreśla rektor.

Podobnego zdania jest Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Jak mówi

- Współpraca z Politechniką Łódzką jest dla nas bardzo ważna. Jestem przekonany, że zawodowe doświadczenia, które młodzi ludzie zdobywają już od początku studiów, przyniosą wiele korzyści. Przyszłym absolwentom ułatwi to wejście na rynek pracy, a polskie przedsiębiorstwa zdobędą wykwalifikowanych specjalistów. Realizując nasze cele z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowujemy przyszłych kandydatów do pracy w BSH. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości studiów dualnych jest dla mnie fakt, że wszyscy ich absolwenci kontynuują współpracę z BSH podczas studiów magisterskich.

Znaczenie tej formy kształcenia, podjętej po raz pierwszy w polskim oddziale BSH, jest ważne również dla członka Zarządu Olivera Giersberga. Jego ambicją jest dalszy rozwój projektu i realizacja wyznaczonych przez obu partnerów celów, czyli połączenia rozwoju innowacyjnych badań i nowoczesnej edukacji.

Nad koncepcją i przebiegiem studiów czuwał Komitet Sterujący. Zdaniem jego członków istota sukcesu zakończonego programu tkwi w zaangażowaniu studentów i prowadzących zajęcia. Doprowadziło to do znakomitych wyników. Studenci rozwinęli swoje umiejętności praktyczne, a firma otrzymała produkt spełniający jej oczekiwania.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą: dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych - prof. Sławomir Wiak, prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. - Konrad Pokucki, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. PŁ, dyrektor Centrum Rozwoju Pralnictwa BSH - Artur Salon i przewodniczący Rady kierunku mechatronika – dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. PŁ.