Adam Pelikant, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  Ogólnopolskie konkursy z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkół – edycja 2019/2020

2020-07-02
strona platformy

Podobnie jak w latach ubiegłych Politechnika Łódzka zorganizowała liczne konkursy z zakresu przedmiotów ścisłych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zmagania obejmowały: fizykę, matematykę oraz informatykę, a w przypadku uczniów szkół podstawowych również język angielski.