Ogólnopolskie konkursy z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkół – edycja 2019/2020

02-07-2020

Podobnie jak w latach ubiegłych Politechnika Łódzka zorganizowała liczne konkursy z zakresu przedmiotów ścisłych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zmagania obejmowały: fizykę, matematykę oraz informatykę, a w przypadku uczniów szkół podstawowych również język angielski.

Pierwsze etapy konkursów rozpoczęły się już w październiku na terenie szkół i w głównej mierze polegały na rozwiązywaniu zadań problemowych z wykorzystaniem dedykowanej platformy InFiMat, która powstała z inicjatywy rektora i jest własnością Politechniki Łódzkiej. Ze względu na rozproszony charakter przeprowadzania tego etapu konkursów, trudno jest określić precyzyjną liczbę uczestników, jednak na podstawie analizy rejestracji można oszacować ją na ponad 7000 uczniów z całego kraju na wszystkich poziomach kształcenia.

Przykładowy certyfiat, jaki otrzymują laureaci Przykładowy certyfiat, jaki otrzymują laureaci

Półfinały odbyły się na początku roku kalendarzowego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. W zależności od typu konkursu polegały na rozwiązywaniu zadań testowych z wykorzystaniem wspomnianej platformy lub w formie klasycznej. Ten etap zmagań zgromadził łącznie około 600 osób.

 

Finały w czasie pandemii

Niestety sytuacja epidemiczna uniemożliwiła przeprowadzenie finałów w Politechnice Łódzkiej. Organizatorzy stwierdzili, że nie można zmarnować dotychczasowych wysiłków młodzieży tak uzdolnionej i zaangażowanej w pogłębianie wiedzy. Korzystając z doświadczenia w realizacji konkursów online i możliwości platformy InFiMat, postanowiono, że zmagania zostaną doprowadzone do końca w trybie zdalnym. Uczestnicy konkursów stanęli na wysokości zadania i w komplecie podjęli wyzwanie internetowego uczestnictwa w finałowych etapach zmagań. Również od strony organizacyjnej, sprzętowej i programistycznej odnieśliśmy sukces. Wymagało to znacznie większego zaangażowania osób przygotowujących finałowe zadania problemowe, a także dużo większej samodyscypliny od młodzieży. To kolejny dowód na to, jak dobrze Politechnika Łódzka jest przygotowana do realizowania działalności dydaktycznej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. Z drugiej strony pokazuje bardzo dobre przygotowanie młodzieży do zdalnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Przepustka do szkoły i na uczelnię

Ze względu na brak możliwości organizowania imprez masowych, nie odbyła się Gala wręczenia nagród, która przez wszystkie dotychczasowe edycje była zwieńczeniem prawie dwusemestralnych zmagań. Cenne nagrody w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych zostały przekazane drogą pocztową. Należy podkreślić, że laureaci zmagań indywidualnych ze szkół podstawowych zostali uhonorowani certyfikatami zapewniającymi dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Laureaci ze szkół ponadpodstawowych zostaną przyjęci na Politechnikę Łódzką bez postępowania rekrutacyjnego – otrzymają indeksy dowolnych kierunków studiów realizowanych na naszej uczelni.

Sponsorami konkursów były duże, innowacyjne przedsiębiorstwa działające na terenie Łodzi, wykazujące zaangażowanie w rozwój nauk ścisłych: Commerzbank, Comarch S. A. oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.. Firmy te należą do nielicznej elity dużych podmiotów gospodarczych, rozumiejących znaczenie wspierania aktywności uczniów, wpływ rozwoju nauczania przedmiotów ścisłych na poziom studentów studiujących na kierunkach technicznych, co w perspektywie skutkuje rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw oraz regionu.